Scenarii şi studii anticipate - contextul politicii

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Preocuparea pentru generaţiile viitoare este o condiţie preliminară esenţială în politicile de dezvoltare durabilă la nivel global, european, naţional şi local. Obiectivele politicii pe termen lung se află în centrul multor convenţii şi protocoale internaţionale care abordează probleme privind schimbările globale de mediu. De asemenea, obiectivele politicii pe termen lung stau la baza politicilor principale de mediu ale Uniunii Europene şi ale statelor membre ale acesteia. Scenariile sprijină planificarea strategică şi luarea deciziilor şi poate ajuta la testarea implicaţiilor şi a robusteţii diferitelor politici. La fel de important este faptul că acestea permit participarea profundă a părţilor interesate, permiţând reprezentarea opiniilor contradictorii şi a punctelor de vedere ale întregii lumi.

Nivelul global

Administrarea ecologică beneficiază de o reţea densă de acorduri şi instituţii internaţionale. Cele mai relevante cadre ale politicii de mediu pe termen lung sunt Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), Convenţia privind biodiversitatea şi obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Obiectivele politicii pe termen mediu şi lung stau la baza convenţiilor internaţionale de mediu, de exemplu Convenţia de la Viena pentru protecţia stratului de ozon şi Protocolul aferent de la Montreal privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP).

 

Nivelul european

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene (SDD) prevede un plan de abordare consecventă a şapte provocări importante pe termen mediu până la lung de dezvoltare durabilă, precum schimbările climatice, energia nepoluantă şi transporturile durabile şi consumul şi producţia durabilă. O serie de directive europene urmăresc în mod concret obiectivele pe termen lung, în special în domeniul schimbărilor climatice şi al politicii energetice. Pot fi observate dezvoltări similare în statele membre ale UE - mai multe dintre ele au programe de previzionare instituţionalizate în cadrul administraţiilor lor naţionale.

Planificarea pe termen lung este mai puţin avansată în Europa de Sud-Est şi în ţările din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală, unde este vizată mai mult reformarea politicilor de mediu, a legilor şi a regulamentelor şi consolidarea conformităţii. Totuşi, iniţiativele sunt în curs de desfăşurare, pentru a ajuta la evitarea conflictelor în jurul resurselor naturale limitate şi, de asemenea, pentru a sprijini utilizarea durabilă de ansamblu şi protecţia resurselor naturale (a se vedea exemplele oferite în prezentarea generală a studiilor anticipate).

 

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100