Introducere în domeniul populaţiei şi al economiei

Pagină expirat Data ultimei modificări 2016-08-31
This content has been archived on 2016-08-31, reason: A new version has been published

Este prea simplist să echivalăm creşterea populaţiei sau a economiei cu pagubele ecologice. Realitatea este puţin mai complexă, aşa cum o va arăta materialul din această secţiune.

Ceea ce este clar este faptul că nivelul de creştere observat la economia şi populaţia de astăzi intensifică problemele noastre de mediu, deoarece nici economia şi nici numărul populaţiei nu au fost „deconectate” de pagubele ecologice.

Acest lucru nu este însă inevitabil. Dacă creşterea populaţiei a fost însoţită de o tendinţă de reducere a numărului de locuinţe mari, de exemplu, presiunile asupra mediului din partea sectorului „locuinţelor” pot foarte bine să scadă. Din păcate, tendinţele demografice din Europa arată, în prezent, spre direcţia opusă: de fapt, numărul gospodăriilor creşte mai rapid decât populaţia în ansamblu, deoarece familiile se restrâng, iar numărul gospodăriilor de o persoană creşte.

În mod similar, creşterea producţiei din mai multe sectoare este încă strâns legată de consumul crescut de energie şi resurse şi de mai multă poluare. Însă, există mai multe exemple de fenomene de „disociere” între economie şi mediu şi de schimbare a modelelor de consum. Rapoartele din această secţiune dovedesc aceste tendinţe.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100