Contextul politicii

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2016-09-08
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Din 2002, o Directivă generală privind zgomotul în mediu asigură o bază comună pentru abordarea zgomotului în Uniunea Europeană. Scopul principal al acesteia este de a evita, preveni sau reduce efectele nocive ale expunerii la zgomot.

Emisiile de zgomot provenite de la vehicule şi utilaje au fost reglementate în UE de câteva decenii. Însă abia în 1990 a început să fie dezvoltată prima reglementare privind expunerea umană la zgomot. Celde-al şaselea program de acţiune privind mediul al Comunităţii Europene 2002-2012 urmăreşte „...reducerea substanţială a numărului de persoane afectate de nivelurile medii de zgomot pe termen lung, în special cel produs de trafic, care, conform studiilor ştiinţifice, produce efecte nefaste asupra sănătăţii umane...”.

În acelaşi an, a fost adoptată Directiva privind zgomotul în mediu. Aceasta asigură o bază comună pentru abordarea zgomotului în spaţiul UE. Statele membre trebuie să identifice zonele de interes în care zgomotul va fi monitorizat şi pentru care trebuie întocmite planuri de acţiune. Ţările ar trebui, de asemenea, să informeze publicul şi Comisia în legătură cu aceste activităţi. Zonele de interes în care se va realiza monitorizarea zgomotului şi se vor planifica acţiunile sunt zonele din jurul marilor aglomerări şi de pe lângă drumurile, căile feroviare şi aeroporturile importante.

Expunerea la zgomot este integrată şi în alte politici ale UE, precum în strategia tematică pentru mediul urban, politica comună a transporturilor şi strategia de dezvoltare durabilă.

În 2004, Comisia a publicat o prezentare generală a tuturor standardelor şi legislaţiei europene relevante privind emisiile de zgomot.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100