Activităţi ale AEM

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2016-09-08
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Activitatea AEM este legată în special de Directiva privind zgomotul în mediu. Aceasta sprijină Comisia Europeană în gestionarea datelor privind zgomotul, precum şi în evaluările expunerii la zgomot.

Conform Directivei privind zgomotul în mediu, mai multe fluxuri de date trebuie să fie raportate. AEM a asistat Comisia în dezvoltarea unei propuneri pentru un mecanism de raportare electronică la începutul anului 2007, armonizat cu sistemul de raportare al AEM. Informaţiile raportate până acum de către statele membre au fost revizuite de AEM şi sunt disponibile pe site-ul CIRCA al Comisiei.

În 2001, AEM a publicat o primă estimare a numărului de persoane expuse zgomotului din trafic. Acest indicator a fost dezvoltat în conformitate cu mecanismul de raportare privind transportul şi mediul (TERM).

Următoarea evaluare a expunerii la zgomot va fi bazată pe informaţiile raportate de către statele membre până la sfârşitul anului 2007 în conformitate cu Directiva privind zgomotul în mediu. Va fi pentru prima dată când ţările raportează expunerea la anumite niveluri de zgomot. Conform Directivei, Comisia trebuie să stabilească o bază de date a informaţiilor raportate. AEM sprijină această acţiune.

AEM conduce grupul de lucru al UE pentru evaluarea expunerii la zgomot (WG AEN), care a dezvoltat orientări privind monitorizarea zgomotului conform Directivei privind zgomotul în mediu. AEM colaborează strâns cu Centrul Tematic European pentru Utilizarea Terenului şi Informaţii Spaţiale şi cu reţeaua de ţări AEM(Eionet).

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100