următorul
anteriorul
articole

Article

Dublinul combate impactul poluării aerului asupra sănătăţii

Schimba limba
Article Publicată 2013-05-27 Data ultimei modificări 2021-05-11
Photo: © The Science Gallery
Martin Fitzpatrick este responsabil principal pe probleme de sănătate a mediului în cadrul unităţii pentru monitorizarea aerului și zgomotului al consiliului local din Dublin, Irlanda. El este, de asemenea, persoana de contact din Dublin pentru un proiect-pilot desfășurat de DG Mediu a Comisiei Europene și AEM; având ca scop îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei în domeniul aerului. L-am întrebat cum combate Dublinul problemele de sănătate legate calitatea precară a aerului.

Ce măsuri luaţi pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în Dublin și în Irlanda?

Credem că am reușit să combatem foarte bine problemele legate de calitatea aerului în orașele mai mari și în metropole. Un exemplu ilustrează acest lucru perfect: interzicerea introducerii pe piaţă și a vânzării combustibililor bituminoși (sau fumigeni) în Dublin în 1990. Colegii care realizează cercetări medicale au analizat efectele acestei decizii și au observat că în fiecare an, începând din 1990, în Dublin au fost evitate 360 de decese care puteau fi prevenite.

Totuși, în orașele de dimensiuni medii, calitatea aerului încă este precară, iar autorităţile încearcă acum să adopte noi acte legislative pentru a combate această problemă, prin extinderea interdicţiei vânzării combustibililor bituminoși și în orașele mici.

În Irlanda, Departamentul pentru Mediu, Comunitate și Administraţie Locală este organismul oficial responsabil pentru calitatea aerului și domeniile asociate. Între timp, Agenţia (Irlandeză) pentru Protecţia Mediului acţionează ca serviciu operaţional al Departamentului. Departamentul și agenţia și-au împărţit clar responsabilităţile în ceea ce privește modul în care sunt atribuite domeniile relevante de politică la nivelul autorităţilor locale.

În ceea ce privește sănătatea, cu ce provocări se confruntă consiliul local din Dublin? Cum le abordaţi?

Dublinul este un microcosmos al altor mari metropole din întreaga Uniune Europeană. Există multe lucruri comune în ceea ce privește problemele care trebuie rezolvate. Obezitatea, cancerul și problemele vasculare sunt principalele problemele de sănătate publică în UE, inclusiv în Irlanda.

Consiliul local a recunoscut că o mare parte din activitatea pe care o desfășoară este relevantă pentru sănătatea publică. Un exemplu care cred că merită menţionat este un proiect în care am reunit calitatea aerului și participarea publică. Proiectul a fost desfășurat acum mai mulţi ani, împreună cu Centrul Comun de Cercetare al UE. Numit „People Project” (Proiectul pentru oameni), acesta a fost realizat în șase orașe europene și a analizat benzenul ca poluant atmosferic cancerigen. Datorită faptului că la cererea noastră de voluntari, pe care am adresat-o în cadrul unei emisiuni radiofonice, am primit un răspuns peste așteptări, am transformat oamenii în contoare vii ale calităţii aerului. Ei au purtat insigne speciale pentru benzen, astfel încât să poată monitoriza expunerea lor la benzen într-o anumită zi. Am analizat apoi nivelurile de calitate și modul în care comportamentul lor zilnic le afecta sănătatea.

Toţi voluntarii au primit feedback în legătură cu rezultatele pe care le-au obţinut. O concluzie amuzantă care a reieșit din acest proiect a fost constatarea crudă că dacă doriţi să vă reduceţi expunerea la această hidrocarbură aromatică policiclică ce cauzează cancer nu trebuie să prăjiţi șuncă afumată! Unul dintre voluntari, care lucra la grătarul unei cafenele locale a prezentat niveluri de expunere deosebit de ridicate.

Lecţia serioasă care trebuie desprinsă din această întâmplare amuzantă este că trebuie să analizăm atât poluanţii din exterior, cât și pe cei din exterior, în combinaţie.

Ne puteţi da un exemplu de iniţiativă irlandeză care a avut succes în îmbunătăţirea aerului din interior?

Un exemplu iese cu certitudine în evidenţă – interzicerea fumatului în 2004. Irlanda a fost prima ţară din lume care a interzis fumatul la locul de muncă. Această interdicţie ne-a permis să ne concentrăm asupra aspectelor legate de expunerile profesionale, îmbunătăţind în același timp calitatea aerului.

Ca o consecinţă interesantă a acestei decizii, a existat o industrie care a suferit în urma acestei interdicţii, lucru care probabil ar fi fost dificil de prezis. Este vorba despre industria curăţătoriilor chimice. Activitatea curăţătoriilor s-a diminuat din 2004 pur și simplu din cauza interdicţiei fumatului. Prin urmare, uneori poate exista un impact neprevăzut.

Cum îi informează organizaţia dumneavoastră pe cetăţeni?

Informarea cetăţenilor este o parte importantă a iniţiativelor noastre și a activităţii pe care o desfășurăm zi de zi. Consiliul local din Dublin publică anual rapoarte care prezintă o sinteză privind calitatea aerului pentru anul anterior. Aceste rapoarte sunt disponibile pe internet. În plus, Agenţia Irlandeză pentru Protecţia Mediului are o reţea de monitorizare, care partajează informaţii cu autorităţile locale și cu cetăţenii.

Un alt exemplu, care plasează Dublinul într-o poziţie unică, este un proiect lansat astăzi, numit Dublinked, care colectează informaţii deţinute de consiliu și le face cunoscute public. Acestea pot fi date generate de autorităţile locale, de companiile private care prestează servicii în oraș și de către locuitori. În comunicarea sa din 2009, Comisia Europeană menţionează că reutilizarea informaţiilor din sectorul public are o valoare estimativă de 27 de miliarde EUR. Aceasta este una dintre iniţiativele consiliului local care vizează redresarea economiei.

Împreună cu alte orașe europene, Dublinul este implicat într-un proiectpilot privind calitatea aerului. Cum a avut loc această implicare a Dublinului?

Consiliul local din Dublin s-a implicat în urma unei invitaţii primite de la AEM și de la Comisia Europeană. Am văzut acest proiect ca pe o posibilitate de partajare a modelelor de bune practici și de a învăţa în urma partajării experienţelor relevante.

Prin acest proiect, am observat cât de avansate erau alte orașe în ceea ce privește dezvoltarea de inventare privind emisiile și crearea unui model de calitate a aerului pentru orașul respectiv. Prin urmare, a fost un stimulent pentru consiliul local din Dublin, în sensul realizării de progrese în legătură cu aceste aspecte. Am considerat apoi că nu este rentabil ca doar consiliul local să aibă în vedere analiza unui inventar al emisiilor și crearea unui model de calitate a aerului. Prin urmare, am colaborat cu Agenţia Irlandeză pentru Protecţia Mediului pentru a analiza un model naţional, care ar putea fi utilizat, de asemenea, la nivel regional. Apoi am început să lucrăm la un astfel de proiect.

Martin FitzpatrickMartin Fitzpatrick, responsabil principal pe probleme de sănătate a mediului în cadrul unităţii pentru monitorizarea aerului și zgomotului al consiliului local din Dublin, Irlanda

Proiectul-pilot de punere în aplicare a legislaţiei în domeniul aerului

Proiectul-pilot de punere în aplicare a legislaţiei în domeniul aerului reunește orașe din întreaga Europă, în vederea dobândirii unei mai bune înţelegeri a avantajelor, provocărilor și nevoilor orașelor în ceea ce privește punerea în aplicare a legislaţiei UE privind calitatea aerului și temele legate de calitatea aerului în general. Proiectulpilot este organizat în comun de Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene și de Agenţia Europeană de Mediu. Printre orașele participante la proiect se numără Anvers, Berlin, Dublin, Madrid, Malmö, Milano, Paris, Ploiești, Plovdiv, Praga și Viena. Rezultatele proiectului-pilot vor fi publicate mai târziu în cursul anului 2013.

Informaţii suplimentare