următorul
anteriorul
articole

Mesaj-cheie: Stocurile mondiale de resurse naturale sunt deja în scădere. O populaţie mondială mai mare şi mai bogată, cu nevoi de consum în creştere, va avea cereri mai mari de multe lucruri, inclusiv hrană, apă şi energie. În viitor, creşterea cererii şi scăderea ofertei ar putea intensifica competiţia mondială pentru resurse. SOER 2010: evaluare tematică – consumul şi mediul

De ce sunt resursele importante pentru dumneavoastră?

Accesul la resurse este esenţial pentru orice economie. Europa este relativ săracă în resurse având nevoie să importe multe dintre acestea. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult cu cât se presupune că cererea de resurse necesare pentru producerea multor tehnologi avansate continuă să crească.

Materiile prime (de exemplu, mineralele): Lipsa din ce în ce mai mare pe termen lung de minerale şi metale ne poate determina să ne îndreptăm spre surse considerate până acum neeconomice. Extinderea mineritului are câteva efecte asupra mediului, inclusiv modificarea peisajelor, poluarea apei şi generarea de deşeuri. Exploatarea unor rezerve de minerale de calitate inferioară poate fi mai puţin eficientă din punct de vedere energetic.

Resursele naturale (de exemplu: culturile alimentare): O populaţie mai mare şi mai bogată până în 2050 implică o cerere pentru producţie agricolă sustanţial crescută faţă de cea din prezent. Aceasta ar putea avea consecinţe în termeni de pierdere a ecosistemelor naturale, deteriorare a serviciilor ecosistemelor inclusiv a ciclului carbonului şi apei, precum şi consecinţe asupra aprovizionării cu hrană şi fibre.

Graficul 3: Modificarea suprafeţei terenurilor agricole

Este posibil ca populaţia mondială să crească în mod semnificativ în cursul deceniilor următoare, iar alimentaţia trece de la cereale la carne pe măsură ce gradul de înstărire creşte. Aceasta are implicaţii considerabile asupra utilizării terenurilor şi asupra ecosistemelor naturale.

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea „Megatendinţe mondiale: scăderea stocurilor de resurse naturale”: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graficul 3: Modificarea suprafeţei terenurilor agricole

Permalinks

Acţiuni asupra documentului