următorul
anteriorul
articole

Infographic

Gama emisiilor de CO2 pe durata ciclului de viață pentru diferite tipuri de vehicule și combustibili

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului