următorul
anteriorul
articole

Press Release

Transportul devine mai ecologic în Europa? Parţial.

Schimba limba
Press Release Publicată 2010-04-19 Data ultimei modificări 2016-06-03
Cu toate că progresele tehnologice fac posibilă producerea unor vehicule mai ecologice, eficienţa astfel câştigată este contracarată de numărul tot mai mare de călători şi mărfuri şi de distanţele din ce în ce mai mari parcurse. Pe baza unei analize a tendinţelor pe termen lung, un nou raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) atrage atenţia asupra necesităţii unei viziuni clare care să definească sistemul de transport european până în 2050 şi a unor politici coerente de realizare a acestuia.

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Agenţiei Europene de Mediu, raportul TERM al acesteia oferă o prezentare generală a impactului transporturilor asupra mediului pe baza analizei unui număr de 40 de indicatori relevanţi pentru politică. Concluziile raportului referitor la perioada 1997–2007 formează o imagine mixtă, cu unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte poluanţii atmosferici, dar cu motive grave de îngrijorare legate de creşterea continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de mijloacele de transport.

„În ultimii zece ani ne-am concentrat asupra măsurilor de îmbunătăţire a mobilităţii, separând emisiile din sectorul transporturilor de creşterea economică. În prezent, se poate observa că investiţiile masive în infrastructura transporturilor ne-au permis să parcurgem distanţe mai mari pentru satisfacerea nevoilor zilnice, dar nu au condus la o reducere a timpului de expunere la zgomot, congestie şi poluare atmosferică”, afirmă Profesor Jacqueline McGlade, director executiv al AEM. „Pe viitor va trebui să ne concentrăm atenţia nu numai asupra mijlocului de transport, ci şi asupra motivelor pentru care oamenii aleg să călătorească, deoarece în ultimă instanţă mobilitatea este inextricabil legată de calitatea vieţii noastre.”

Sectorul transporturilor, inclusiv transportul aerian şi maritim internaţional, reprezintă sursa a aproximativ un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene. Spre deosebire de alte sectoare, impactul transporturilor asupra mediului continuă să fie strâns legat de dezvoltarea economică.

Tendinţe şi constatări

  • Transportul de mărfuri prezintă o tendinţă de creştere puţin mai rapidă decât economia, cel rutier şi cel aerian înregistrând cele mai mari creşteri în UE-27 (43% şi, respectiv, 35% în perioada 1997-2007). Cota transportului feroviar şi a celui pe căile navigabile interne a scăzut în această perioadă, în raport cu volumul total al transportului de mărfuri.
  • Actuala încetinire economică a determinat o reducere a volumului transporturilor, însă se estimează că acestea îşi vor relua creşterea de îndată ce economia va începe din nou să crească.
  • Transportul de călători a continuat să crească, însă într-un ritm mai lent decât economia. La nivelul UE, transportul aerian de călători a rămas sectorul cu cea mai rapidă creştere, respectiv, cu 48% în perioada 1997-2007. Călătoriile cu automobilul au rămas modalitatea de transport preponderentă, reprezentând 72% din numărul de kilometri parcurşi în cadrul transportului de călători în UE-27.
  • În ţările SEE, emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor (excluzând transportul aerian şi maritim internaţional) au crescut cu 28% în perioada 1990-2007, în prezent reprezentând 19% din totalul emisiilor.
  • În pofida reducerii recente a emisiilor de poluanţi atmosferici, transportul rutier a constituit cea mai mare sursă de emisii de oxizi de azot şi a doua sursă ca mărime de poluanţi sub formă de pulberi în suspensie în 2007.
  • Dintre cele 32 de ţări ale SEE, doar Germania şi Suedia sunt pe drumul cel bun în direcţia atingerii ţintelor indicative ale acestora pentru 2010 în ceea ce priveşte utilizarea biocombustibililor.
  • Traficul rutier rămâne de departe cea mai mare sursă de expunere la zgomot în sectorul transporturilor. În lipsa unor politici eficiente de combatere a zgomotului, elaborate şi puse pe deplin în aplicare, se estimează o creştere a numărului de persoane expuse la niveluri periculoase de zgomot, în special pe timpul nopţii.

Note pentru editor

Contextul raportului

Raportul Agenţiei Europene de Mediu, intitulat „Spre un sistem de transport cu consum eficient de resurse”, este publicaţia anuală pentru Mecanismul de raportare privind transporturile şi mediul (TERM) al AEM, care monitorizează progresele şi eficacitatea eforturilor de integrare a strategiilor în domeniul transporturilor şi mediului.

Rapoartele TERM sunt publicate începând din anul 2000 şi oferă informaţii importante care pot contribui la dezvoltarea de politici ale UE. Raportul îşi propune să includă toate statele membre ale SEE.

Despre Agenţia Europeană de Mediu (AEM)

AEM are sediul la Copenhaga. Agenţia îşi propune să sprijine realizarea de îmbunătăţiri semnificative şi cuantificabile în domeniul protecţiei mediului în Europa, prin furnizarea de informaţii actuale, precise, relevante şi sigure factorilor de decizie şi publicului.

Statele membre ale SEE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Regatul Unit.

Informaţii de contact

Pentru întrebări din partea mass-media:

 

Dna Gülçin Karadeniz,

Ofiţer de presă

Telefon: +45 3336 7172

Mobil: +45 2368 3653

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Dna Iben Stanhardt

Ofiţer de presă

Telefon: +45 3336 7168
Mobil: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Acţiuni asupra documentului