următorul
anteriorul
articole

Despre Eionet

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
1 min read
Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet) este o rețea de parteneriat între AEM și țările membre și partenere ale acesteia. AEM este responsabilă pentru dezvoltarea rețelei și coordonarea activităților acesteia. În acest sens, AEM colaborează îndeaproape cu punctele focale naționale (PFN), de regulă agenții naționale de mediu sau ministere de mediu. Ele răspund de coordonarea rețelelor naționale, care implică numeroase instituții.

PFN coordonează rețelele de centre de referință naționale (CRN), reunind experți din instituții și alte organisme naționale implicate în informațiile din domeniul mediului.

Înființată în 1994, rețeaua Eionet a devenit, în Europa, un furnizor cunoscut și credibil de date, informații și evaluări de o calitate remarcabilă.

Conceptul pe care se bazează Eionet cuprinde următoarele elemente definitorii:

  • Cooperare instituțională solidă, la diferite nivele (național, regional, european, internațional), precum și parteneriate cu societatea civilă, facilitată de o entitate de coordonare
  • Conținut comun convenit— date, informații, indicatori, analize
  • Infrastructură, standarde și instrumente comune.
Eionetconnects2012finalweb-RO

 

State membre și partenere

În prezent, AEM are 32 de țări membre și șase țări partenere. Cele 32 de țări membre  includ cele 27 de state membre ale UE la care se adaugă Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia.

Cele șase țări din Balcanii de Vest sunt țări partenere: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo [i]. Activitățile de cooperare ale acestor țări sunt integrate în Eionet și sunt sprijinite de Uniunea Europeană în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare.

De asemenea, AEM este angajată în cooperarea internațională, în afara țărilor sale membre și partenere.

În urma retragerii sale din UE la data de 31 ianuarie 2020, Regatul Unit nu mai face parte din rețelele instituționale și conducerea AEM. În plus, Regatul Unit nu mai participă la reuniuni sau la alte procese de coordonare legate de mandatul AEM. În principiu[1], Regatul Unit nu mai are obligația legală de a păstra sau furniza informații și recomandări sau de a contribui la îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul legislației pentru protecția mediului după expirarea perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020.

 

 

În afara PFN și CNR, Eionet cuprinde în prezent 7 centre tematice europene (CTE).
GraphCountriesandEIONET-RO

Mai multe informații:


 

[1] Mențiunea „În principiu” acoperă aspectele restante pentru care contribuția Regatului Unit poate fi necesară până la expirarea perioadei de tranziție.