următorul
anteriorul
articole

Știri

Vești bune pentru turiști: calitatea apei este excelentă în marea majoritate a zonelor de îmbăiere din Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2018-05-29 Data ultimei modificări 2020-01-13
5 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Raportul anual privind calitatea apei de îmbăiere, publicat astăzi, arată că deși s-a înregistrat o ușoară scădere a rezultatelor, 85 % dintre zonele de îmbăiere din întreaga Europă monitorizate în 2017 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), fiind în general lipsite de substanțe poluante. Rezultatele le oferă turiștilor indicii utile cu privire la zonele de îmbăiere cu cea mai bună calitate a apei în vara aceasta.

Reducerea poluării apei este benefică nu numai pentru cetățenii europeni, ci și pentru faună și floră. Trebuie să ne continuăm eforturile: pentru ca apele de îmbăiere din Europa să rămână curate, e nevoie de o atenție susținută din partea factorilor de decizie. De aceea, monitorizarea și evaluarea regulată a zonelor de îmbăiere rămâne o sarcină esențială.

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM

Conform raportului publicat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și de Comisia Europeană, aproape toate cele 21 801 zone de îmbăiere monitorizate anul trecut în întreaga Europă, dintre care 21 509 (95,9 %) se aflau în cele 28 de state membre ale UE, au îndeplinit cerințele minime de calitate prevăzute de normele europene. De asemenea, Albania și Elveția au monitorizat și au raportat calitatea apei din 292 de zone de îmbăiere.

Rezultatele monitorizării au indicat o ușoară scădere a numărului de zone din UE care se încadrează la nivelul „excelent”, precum și a celor care îndeplinesc cerințele minime de calitate prevăzute în Directiva UE privind apele de îmbăiere. Numărul zonelor din Europa încadrate în categoria „excelent” a scăzut ușor, de la 85,5 % în 2016 la 85 % anul trecut. În mod similar, numărul zonelor de o calitate „suficientă” s-a redus de la 96,3 % la 96 %. Această scădere a fost în mare parte determinată de efectul ploilor de vară asupra rezultatelor analizelor, precum și de schimbarea metodologiei de analiză în România și Suedia.

Numărul total al zonelor clasificate drept „nesatisfăcătoare” a rămas practic neschimbat față de 2016 în UE, Albania și Elveția, cu o scădere de la 1,5 % în 2016 la 1,4 % în 2017.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Putem fi mândri de calitatea apei de îmbăiere din Europa. Rezultatele obținute se datorează bunei cooperări și atenției noastre constante. Cu toții avem un rol de jucat: industria, autoritățile și serviciile locale, precum și cetățenii. Ne bucurăm să constatăm că, în domeniul calității apei de îmbăiere, spiritul european de cooperare și-a dovedit eficacitatea și continuă să aducă rezultate pentru cetățeni. Dacă adăugăm și măsurile propuse recent pentru a combate poluarea cu plastic a mărilor, putem spune că a fost un an bun pentru mările, plajele și lacurile europene.”

Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM, a declarat: „Reducerea poluării apei este benefică nu numai pentru cetățenii europeni, ci și pentru faună și floră. Trebuie să ne continuăm eforturile: pentru ca apele de îmbăiere din Europa să rămână curate, e nevoie de o atenție susținută din partea factorilor de decizie. De aceea, monitorizarea și evaluarea regulată a zonelor de îmbăiere rămâne o sarcină esențială.”

Calitatea apei de îmbăiere din Europa s-a îmbunătățit substanțial în ultimii 40 de ani, de la introducerea Directivei UE privind apa de îmbăiere. Monitorizarea și gestionarea eficace introduse de directivă au dus la o reducere drastică a apelor uzate municipale și industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apă. Prin urmare, din ce în ce mai multe zone de îmbăiere nu numai că îndeplinesc standardele minime, ci ating nivelul cel mai ridicat de calitate. În afara raportului din acest an, AEM a publicat și o hartă interactivă actualizată care indică nivelul de calitate corespunzător fiecărei zone de îmbăiere. Pot fi, de asemenea, consultate rapoartele de țară actualizate, precum și mai multe informații cu privire la directivă.

Alte constatări importante

  • În cinci țări, cel puțin 95 % din apele de îmbăiere au fost evaluate ca având o calitate „excelentă”: Luxemburg (toate cele 12 zone de îmbăiere raportate), Malta (98,9 % dintre zone), Cipru (97,3 %), Grecia (95,9 %) și Austria (95,1 %).
  • Toate zonele de îmbăiere raportate de Austria, Belgia, Croația, Cipru, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, România, Slovenia și Elveția au avut cel puțin o calitate suficientă în 2017 (conform standardelor minime de calitate prevăzute în Directiva privind apa de îmbăiere).
  • Cele trei țări cu cel mai mare număr de zone de îmbăiere cu o calitate „nesatisfăcătoare” a apei au fost Italia (79 de zone de îmbăiere sau 1,4 %), Franța (80 de zone sau 2,4 %) și Spania (38 de zone sau 1,7 %). În statele membre ale UE, cea mai mare proporție a apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare” s-a înregistrat în Estonia (patru zone de îmbăiere sau 7,4 %), Irlanda (șapte zone sau 4,9 %) și în Regatul Unit (21 de zone sau 3,3 %).

 

Context

Contaminarea apei cu bacterii fecale continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea umană, în special atunci când survine în zonele de îmbăiere. Practicarea înotului în lacuri sau pe plaje cu ape contaminate poate conduce la îmbolnăvire. Principalele surse de poluare sunt apa uzată și apa de scurgere provenită de la ferme și exploatații agricole. Acest tip de poluare se intensifică în perioadele cu ploi abundente și inundații, din cauza revărsării canalizărilor și a deversării apelor de scurgere poluate în cursurile de apă și în mări. Toate statele membre ale UE, precum și Albania și Elveția își monitorizează zonele de îmbăiere în conformitate cu dispozițiile Directivei UE privind apa de îmbăiere. Evaluarea calității apei de îmbăiere în temeiul Directivei privind apa de îmbăiere monitorizează valorile a doi parametri microbiologici:Enterococi intestinalișiEscherichia coli. Directiva prevede condițiile în care calitatea apei de îmbăiere poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate. Atunci când apa este clasificată drept „nesatisfăcătoare”, statele membre ar trebui să ia anumite măsuri, cum ar fi interdicții de a intra în apă sau afișarea unui anunț preventiv în acest sens, furnizarea de informații către public, precum și măsuri corective adecvate.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage