următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum sunt tratate datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul AEM?

HelpCenter FAQ

Politica pusă în aplicare de AEM în ceea ce privește protecția datelor descrie modul în care agenția tratează datele cu caracter personal. Aceasta garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate într-o manieră transparentă, în deplină conformitate cu cadrul juridic relevant privind protecția datelor în instituțiile și organismele UE. Au fost elaborate declarații de confidențialitate specifice pentru fiecare proces și operațiune în care sunt colectate date cu caracter personal, acestea fiind monitorizate îndeaproape de operatorii responsabili cu operațiunea de prelucrare relevantă, precum și de Oficiul pentru protecția datelor.

Pentru informații suplimentare despre tratarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul AEM și posibilitățile de a vă exercita drepturile, de exemplu dreptul de a fi informat că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, dreptul de a avea acces la propriile date și/sau de a rectifica eventuale erori sau date incomplete, vă rugăm să consultați pagina noastră web privind protecția datelor.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului