următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cum abordează UE schimbările climatice?

HelpCenter FAQ

UE luptă împotriva schimbărilor climatice prin politici ambițioase pe plan intern și în strânsă cooperare cu parteneri internaționali. UE și statele sale membre sunt parte la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), la Protocolul de la Kyoto și la Acordul de la Paris. UE este pe cale să-și atingă ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2020 și a instituit legi și măsuri esențiale pentru a-și atinge țintele privind clima și energia pentru 2030. Europa își propune ca până în 2050 să devină primul continent din lume neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Acțiunile în domeniul climei se află și în centrul Pactului verde european – un pachet ambițios de măsuri care variază de la reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră până la investirea în inovații și cercetări de top și conservarea mediului natural al Europei.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului