următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Ce măsuri întreprinde AEM pentru a monitoriza performanța de mediu a sectorului transporturilor?

HelpCenter FAQ

AEM întocmește anual un Raport privind transporturile și mediul și o notă de informare privind progresul sectorului transporturilor în realizarea obiectivelor de mediu și de climă. Raportul prezintă în fiecare an o analiză aprofundată a unei teme diferite din domeniul transporturilor și al mediului. Nota informativă se bazează pe o serie de indicatori-cheie utilizați pentru monitorizarea performanței de mediu pe termen scurt și lung a sectorului transporturilor în țările membre ale AEM. Cea mai recentă evaluare bazată pe indicatori a progresului înregistrat în realizarea țintelor și obiectivelor principale din cadrul politicilor de transport este disponibilă aici.

Permalinks

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri Transporturile
Acţiuni asupra documentului