următorul
anteriorul
articole

HelpCenter FAQ

Cât de eficace este epurarea apelor uzate urbane în reducerea poluării apelor?

HelpCenter FAQ

Este ușor să privim apa ca pe un bun garantat. Primim apă curată de la robinet, o folosim, iar apoi apa „murdară” dispare prin scurgere. Colectarea și epurarea apelor uzate urbane sunt esențiale pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul, deoarece apa care se scurge din casele, școlile și locurile noastre de muncă este contaminată cu materii organice și nutrienți. Dacă ajung în cursurile de apă, acești contaminanți pot face ca râurile să devină neprielnice vieții peștilor și nevertebratelor sau ca plantele și algele să se înmulțească excesiv. 

Introducerea pe scară largă a soluțiilor eficace de epurare a apelor uzate în secolul 20 a îmbunătățit considerabil sănătatea oamenilor și calitatea mediului. Pentru majoritatea cetățenilor europeni, apa uzată este colectată, transportată și apoi tratată în stații de epurare a apelor uzate urbane, unde sunt eliminate componentele nocive pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, înainte ca apa să se reîntoarcă în natură. 

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care se realizează epurarea apelor uzate în nota noastră de informare Epurarea apelor uzate urbane pentru provocările secolului 21. În plus, sunt disponibili indicatori-cheie privind epurarea apelor uzate urbane în Europa, precum și hărți cu detalii ale stațiilor de epurare, instrumente de vizualizare a datelor și o bază de date. Raportul Epurarea apelor uzate industriale — presiuni asupra mediului Europei analizează date recente privind emisiile industriale în corpurile de apă, în sistemele de canalizare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane.

Permalinks

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri Industria
Acţiuni asupra documentului