următorul
anteriorul
articole

Article

Realizarea sustenabilității: noile politici europene oferă o oportunitate unică

Schimba limba
Article Publicată 2019-10-10 Data ultimei modificări 2021-05-11
5 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, a stabilit prioritățile politice ale echipei sale pentru următorii cinci ani. În centrul programului său se află un Pact ecologic european, care prezintă măsuri mai ambițioase pentru depășirea crizei climatice și a crizei biodiversității. Politicile europene vizează de mult timp combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice, înregistrând până acum atât succese, cât și eșecuri. Cu sprijinul publicului, care solicită din ce în ce mai mult luarea de măsuri, acest nou mandat politic — din care fac parte noua Comisie Europeană și noul Parlament European — reprezintă o șansă unică de extindere și accelerare a unei tranziții ecologice și echitabile în Europa.

Criza climatică și cea a biodiversității necesită măsuri urgente

Comparativ cu alte regiuni, Europa are un cadru legislativ bine pus la punct, cu obiective de politică pe termen lung și cu date sigure privind un număr mare de teme, de la emisiile de gaze cu efect de seră și zonele protejate până la calitatea aerului și deșeurile municipale. Agenția Europeană de Mediu își desfășoară activitatea în acest cadru de politică și de cunoaștere. Atribuțiile noastre și rețeaua de care dispunem ne permit să acoperim o zonă geografică întinsă, să realizăm evaluări tematice și integrate și să contribuim la discuții privind politicile atât la nivel european, cât și la nivel național.

 Evaluările noastre indică progrese în anumite domenii, dar și tendințe îngrijorătoare (pentru principalele subiecte de interes, vezi Sinteza realizată de AEM). De exemplu, în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, statele membre ale Uniunii Europene au reușit să reducă emisiile de gaze cu efect de sferă și își vor atinge țintele pe termen scurt. Pentru atingerea țintelor pe termen lung sunt însă necesare reduceri mai mari, într-un ritm mult mai alert.

Cum putem să sporim și să accelerăm reducerea emisiilor și să obținem neutralitate climatică? Mai ales atunci când anumitor sectoare, precum cel al transporturilor, le este greu să obțină chiar și o reducere mică, în special ca urmare a cererii în creștere? Schimbările climatice au și vor avea un impact din ce în ce mai mare asupra Europei. Măsurile pe care le luăm sunt oare suficiente pentru a ne adapta și pregăti?

Degradarea mediului, care include și declinul biodiversității, persistă în pofida eforturilor noastre sporite. Perspectiva pe termen lung este încă și mai sumbră. Sistemele de consum și de producție continuă să exercite o presiune nesustenabilă asupra ecosistemelor terestre și acvatice din Europa, precum și din întreaga lume. Una dintre consecințele acestor sisteme — poluarea — reprezintă o altă problemă persistentă. Diferiții poluanți emiși se acumulează în atmosferă, în apă și în sol, cu potențiale efecte semnificative asupra ecosistemelor și asupra sănătății oamenilor. În pofida îmbunătățirii remarcabile din ultimele decenii a calității aerului înconjurător din Europa, se estimează că numai poluarea atmosferică provoacă în continuare peste 400 000 de decese premature anual în Europa. În plus, unele categorii de oameni sunt mai vulnerabile decât altele la daunele cauzate de acest impact asupra climei și mediului.

 Și totuși, Europa deține probabil cel mai cuprinzător pachet legislativ din lume în ceea ce privește mediul. Ce altceva avem de făcut pentru a opri declinul biodiversității, pentru a îmbunătăți calitatea aerului într-o măsură mai mare și pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății umane?

Europenii sunt pregătiți pentru măsuri mai ambițioase

Publicul european solicită luarea de măsuri în privința schimbărilor climatice și a sustenabilității. În Europa, mii de elevi și studenți ies în stradă, iar părinții și bunicii li se alătură. Având în vedere acest sprijin fără precedent din partea publicului și amploarea sarcinilor din fața noastră, nu este surprinzător că aceste subiecte vor sta la baza ambițiilor politice ale Europei în lunile și anii care vor veni. Componența noului Parlament European reflectă aceste cereri ale publicului, la fel ca programul Ursulei von der Leyen – O Uniune mai ambițioasă, care subliniază prioritățile politice ale următoarei Comisii Europene. Prima ambiție emblematică – un Pact ecologic european – stabilește o serie de priorități, strâns și direct legate de activitățile și cunoștințele Agenției Europene de Mediu.

De-a lungul anilor, evaluările AEM au atras atenția asupra mai multor probleme legate de sistemele esențiale ale societății, printre care mobilitatea, energia și, mai nou, alimentația. La rândul lor, politicile europene au reflectat această abordare în pachetele legislative, inclusiv în cele privind clima și energia. De asemenea, AEM a evidențiat necesitatea unei tranziții către sustenabilitate și rolul politicilor în facilitarea acestei tranziții, aspecte accentuate și în programul Ursulei von der Leyen.

Întrebarea de bază rămâne: Cum putem transpune împreună titlurile politicilor în realități la nivel european, național sau chiar la nivel de oraș? Cum punem în practică Pactul ecologic european?

 Cu siguranță, aceasta presupune regândirea și reproiectarea completă a sistemelor esențiale — modul în care ne deplasăm, producem și utilizăm energia, producem și consumăm alimente... Însă obstacolele pe care trebuie să le depășim în cazul sistemului de mobilitate sau al energiei nu sunt aceleași ca în cazul sistemului alimentar. În ultimii ani, energia regenerabilă a devenit o componentă esențială a sistemului energetic, pe când transportul rutier încă se bazează pe deținerea unui automobil privat. Cunoștințele AEM evidențiază posibile puncte de intervenție relevante pentru fiecare sistem în parte.

Urgența și amploarea provocărilor din fața noastră ne obligă să nu mai amânăm înfruntarea problemelor dificile. Cele ușoare au fost deja rezolvate. Cum putem să ne producem hrana fără a dăuna mediului și cum putem sprijini comunitățile rurale? Cum putem să realizăm o tranziție echitabilă și să ne asigurăm că nici o comunitate nu este lăsată în urmă? Cum putem redirecționa fondurile publice și private pentru a nu mai alimenta activități care provoacă degradarea mediului și schimbarea climei, ci activități care cultivă sustenabilitatea?

În Europa există numeroase exemple bune de idei și politici inovatoare. A venit timpul să extindem și să accelerăm acest proces. Având în vedere nivelul record de sprijin din partea publicului, ne aflăm într-un moment unic în care putem să luăm măsurile decisive de care avem nevoie pentru a lansa Europa pe calea sustenabilității. Pentru a facilita această tranziție, Agenția Europeană de Mediu va continua să acorde sprijin factorilor de decizie și publicului larg, punându-le la dispoziție cele mai bune cunoștințe disponibile cu privire la problemele actuale și emergente.

Hans Bruyninckx

Directorul executiv al AEM

Editorial publicat în ediția din septembrie 2019 a Buletinului informativ al AEM 03/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului