următorul
anteriorul
articole

Article

Cum să facem mai durabil consumul și producția de textile?

Schimba limba
Article Publicată 2023-08-23 Data ultimei modificări 2023-08-23
5 min read
Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de impactul pe care îl are consumul asupra naturii și climei. Una dintre principalele categorii de consum sunt îmbrăcămintea și alte produse textile. Am discutat cu Lars Mortensen, expert al AEM în economie circulară, consum și producție, care a lucrat la mai multe evaluări legate de textile și de impactul lor asupra mediului.

Care este principalul impact al produselor textile?

Producția și consumul de textile în Uniunea Europeană au un impact semnificativ asupra mediului și climei. Contribuind la Planul de acțiune pentru economia circulară al UE, AEM a estimat, în nota sa de informare cu privire la produsele textile și mediu, că, dintr-o perspectivă globală a ciclului de viață și pentru anumite presiuni măsurabile, consumul de textile din Europa reprezintă, în medie, a patra cauză ca mărime care exercită presiune asupra mediului și schimbărilor climatice, după locuințe, alimente și mobilitate.

În mod concret, identificăm consumul de textile ca fiind a treia cauză ca mărime în ce privește utilizarea terenurilor și a apei în lanțul valoric și a cincea cauză ca mărime în ce privește utilizarea resurselor materiale și emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, produsele textile generează presiuni și efecte prin substanțele chimice încorporate, iar anul acesta vom studia cantitățile și impactul PFAS în textile.

Rezultatele noastre privind produsele textile au stabilit o bază de cunoștințe pentru Strategia UE pentru produse textile sustenabile și circulare, care a apărut în martie 2022 și care este utilizată în prezent de Parlamentul European în pregătirea avizului său privind Strategia UE privind produsele textilele.


Ce se întâmplă în prezent cu articolele de îmbrăcăminte aruncate în Uniunea Europeană?

Majoritatea textilelor uzate din UE sunt în prezent aruncate pe calea deșeurilor municipale și apoi incinerate pentru producția de energie, însă volumul exact al acestui flux de deșeuri nu este știut. În medie, 38 % din produsele textile sunt donate pentru reutilizare și reciclare, dar numai aproximativ 10 % din articolele de îmbrăcăminte donate sunt vândute în aceeași țară din UE și încă 10 % în alte țări din UE. Majoritatea restului de produse textile donate este exportat în Africa și Asia.

Cea mai recentă notă de informare a AEM despre „Exporturile UE de produse textile uzate în economia circulară a Europei” a arătat că exporturile UE de textile uzate s-au triplat în decursul a două decenii, ajungând în 2019 la aproape 1,7 milioane de tone pe an.

Aproximativ 46 % din cantitatea totală a fost exportată în țări din Africa (în principal în Tunisia, Ghana și Camerun), unde puțin peste jumătate din cantitate a fost reutilizată, restul ajungând în depozitele de deșeuri sau fiind aruncat. Aproximativ 41 % a fost exportată în Asia (în special în Pakistan, Emiratele Arabe Unite și India), unde unele produse textile sunt reciclate mecanic, iar altele sunt reexportate în alte țări din Asia și Africa.

În general, există o incertitudine uriașă cu privire la aceste exporturi și la ceea ce se întâmplă cu produsele textile uzate în Africa și, în special, în Asia. În prezent vedem că există un interes mare atât în mass-media, cât și în politică. Toate statele membre ale UE au obligația de a introduce colectarea separată a textilelor până în 2025, după care se așteaptă o creștere a cantităților de textile reutilizate colectate.


Ce pot face factorii de decizie politică, întreprinderile și consumatorii pentru a reduce impactul articolelor textile uzate și exportul acestora?

Factorii de decizie politică lucrează deja la cea mai bună modalitate de a reduce impactul produselor textile uzate exportate. Țările UE implementează în prezent scheme de răspundere extinsă a producătorilor, ceea ce sperăm că va fi de ajutor, împreună cu includerea textilelor în Directiva privind proiectarea ecologică revizuită, al cărei scop este de a face ca articolele textile să devină sigure și mai sustenabile începând din momentul conceperii.

Ar putea fi de ajutor și îmbunătățirea sortării și codificării pentru a deosebi textilele destinate reutilizării de deșeurile textile. Întreprinderile pot, la rândul lor, să depună eforturi pentru a îmbunătăți calitatea, sustenabilitatea și reparabilitatea produselor textile, pentru ca acestea să poată avea o viață mai lungă, printre altele. Consumatorii pot cumpăra produse textile de calitate mai bună, dacă își permit, pot să le poarte mai mult și pot cumpăra textile reutilizate, de exemplu.


Ce rol pot juca fibrele biologice pentru a face produsele textile mai sustenabile?

Fibrele biologice utilizate în îmbrăcăminte și în alte produse textile sunt adesea considerate alternative mai sustenabile, însă un raport tehnic realizat de Centrul Tematic European pentru Economie Circulară și Utilizarea Resurselor al AEM demonstrează că această imagine trebuie privită cu mai multă atenție.

Deși fibrele biologice oferă posibilitatea de a evita articolele textile sintetice din materiale plastice (care provin în principal din petrol și gaze), acestea generează alte presiuni asupra mediului, inclusiv asupra apei și utilizării terenurilor, asociate cu activitățile agricole, despăduririle și prelucrarea fibrelor.


Ce face UE pentru a contracara impactul negativ al textilelor?

În martie 2022, pe baza cunoștințelor furnizate de AEM și alții, Comisia Europeană a propus o strategie ambițioasă privind produsele durabile. Strategia conține un număr destul de mare de inițiative politice concrete care reglementează industria textilă.

Un element important al acesteia este includerea articolelor textile în Directiva revizuită a UE privind proiectarea ecologică, care, sperăm, va permite o proiectare sigură și mai sustenabilă. Alt element este includerea articolelor textile în pașaportul produselor UE. De asemenea, este importantă introducerea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor în toate statele membre ale UE. Potrivit Euratex, există, în total, peste 16 acte legislative care vor afecta și vor reglementa produsele textile pe piața UE în următorii ani.


Există inițiative promițătoare de a renunța la moda de consum în întreaga Europă?

Strategia UE privind produsele textile are viziunea conform căreia „moda de consum va expira” până în 2030. Aș spune că, în prezent, moda de pe piață este dominată de moda de consum. Partea modei care nu este modă de consum, ci modă de calitate superioară, reparabilă și atemporală ca design, deține încă o cotă de piață foarte mică.

Există inițiative promițătoare, dar acestea întâmpină dificultăți privind extinderea și competitivitateaîn raport cu moda de consum. Sper și am încredere că punerea în aplicare a Strategiei UE privind produsele textile, precum și un interes politic global asupra produselor textile, va ajuta industria să treacă de la moda de consum la un sistem circular și sustenabil de consum și producție de textile.

 

Lars Mortensen
Expert AEM în economie circulară

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului