Cine suntem

Cine suntem

2013-11-15

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) este o agenţie a Uniunii Europene. Obiectivul nostru este de a furniza informaţii independente şi sigure despre mediu. Suntem sursa majoră de informare pentru cei implicaţi în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public. În prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre.

Citeşte mai mult

Administrare

Administrare

2008-05-20

AEM este administrată de un Consiliu de administraţie şi de Biroul acestuia, alături de un Comitet Ştiinţific cu rol consultativ. Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului de administraţie pentru aplicarea programelor şi pentru administrarea curentă a AEM.

Citeşte mai mult

Parteneri ai Uniunii Europene

Informaţiile noastre sunt prevăzute să ajute responsabilii politici în diverse domenii în vederea formulării unor decizii şi politici consecvente şi solide din punct de vedere al mediului. În acest scop, AEM colaborează strâns cu instituţiile UE, şi anume Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri. AEM colaborează şi cu organisme consultative ale UE, şi anume Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social European (CESE), şi alte agenţii europene.

Citeşte mai mult

Cooperarea internaţională

Majoritatea problemelor de mediu sunt de natură transfrontalieră şi multe au o amploare globală. Acestea pot fi abordate în mod eficient numai prin cooperare internaţională. Problemele prioritare ale AEM cu relevanţă mondială sunt schimbările climatice, poluarea aerului, producţia şi consumul durabil, biodiversitatea, sănătatea şi mediul şi sistemul comun de informaţii de mediu.

Citeşte mai mult

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100