następne
poprzednie
pozycje
Press Release Zmniejszenie kosztów zdrowotnych - blisko 45 mld EUR - wynikających z zanieczyszczenia powietrza przez samochody ciężarowe — 2013-02-26
Opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych (samochodów ciężarowych) powinny odzwierciedlać zróżnicowane skutki dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniami spowodowanymi ruchem drogowym w różnych krajach europejskich. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Europejską Agencję Środowiska oznacza to, że w niektórych krajach opłaty powinny być znacznie wyższe niż w innych.
Press Release Zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym nadal szkodliwe dla zdrowia w wielu częściach Europy — 2012-11-26
Transport w Europie jest odpowiedzialny za szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza oraz jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Według ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele spośród wynikających z tego problemów środowiskowych można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do realizacji nowych celów Unii Europejskiej.
Press Release Europejski sektor transportu musi się postarać, aby osiągnąć zakładane cele — 2011-11-09
W 2009 r. odnotowano spadek emisji wielu zanieczyszczeń z sektora transportu, ale według ostatniego rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat emisji z transportu mógł to być jedynie tymczasowy skutek kryzysu gospodarczego. Mechanizm sprawozdawczy ds. transportu i środowiska (TERM) bada wpływ transportu na środowisko. W aktualnym sprawozdaniu po raz pierwszy uwzględniono wyczerpujący zestaw celów ilościowych zawartych w planie działania Komisji Europejskiej w zakresie transportu na 2011 r.
Press Release Czy transport w Europie staje się coraz bardziej ekologiczny? Tak ale tylko częściowo — 2010-04-20
Mimo, że dzięki postępowi technicznemu produkowane są pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska, szybki wzrost ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz większe odległości po częsci niwelują osiągnięcia w dziedzinie optymalizacji zużycia paliwa i ograniczania emisji przez środki transportu. Na podstawie analizy tendencji długoterminowych, nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wzywa do stworzenia klarownej wizji europejskiego systemu transportu do 2050r. oraz do opracowania spójnych strategii na rzecz zrealizowania tej wizji.
Press Release Europa powinna skierować politykę transportową na właściwe tory — 2009-03-26
Transport przyczynia się nadal w sposób niewspółmierny do emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza i hałasu w Europie. Jednocześnie, wciąż wykorzystywane są najmniej wydajne środki transportu osób i towarów.
Press Release Unii Europejskiej nie udaje się ograniczyć emisji pochodzących z transportu: potrzeba radykalnych zmian i jasnych celów — 2008-02-28
Nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazuje, że sektor transportu w UE musi wprowadzić rygorystyczne środki, aby Europa osiągnęła cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
Press Release Cele z Kioto w zasięgu UE — 2007-11-23
Według nowego raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska, opublikowanego w dniu dzisiejszym w Kopenhadze, kraje UE-15 mogą osiągnąć, a nawet przekroczyć cel z Kioto na 2012 r. dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do poziomu z 1990 r., o ile wdrożą wszystkie planowane dodatkowe założenia polityczne.
Press Release object code Transport — znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto — 2007-02-22
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu nadal są najważniejszą, ale możliwą do uniknięcia, przeszkodą w osiągnięciu przez UE ustalonych w Kioto celów związanych ze zmianą klimatu — stwierdza Europejska Agencja Środowiska (EEA) w nowym sprawozdaniu opublikowanym dziś w Kopenhadze.
Press Release text/x-perl Europejska Agencja Środowiska prezentuje pierwszą cyfrową mapę przedstawiającą zmiany krajobrazowe Europy — 2004-11-17
Pierwsza mapa cyfrowa przedstawiająca różnorodne zmiany, które pojawiły się w krajobrazie Europy od 1990 roku, została dziś odsłonięta, umożliwiając politykom wyciąganie wniosków jak podejmowane przez nich decyzje, w takich obszarach jak np. rolnictwo i transport wpływają na nieodnawialne zasoby regionu i całego środowiska.
Press Release text/x-perl Europejska Agencja Środowiska ostrzega przed przejmowaniem przez kraje kandydujące do Unii Europejskiej zagrażających środowisku wzorców transportu — 2002-12-03

Permalinks

Akcje Dokumentu