Hałas – informacje wstępne

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-09-08
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Hałas w środowisku trapi wielu Europejczyków. Hałas postrzegany jest jako jeden z największych problemów środowiskowych. Hałas oddziałuje na ludzi zarówno w sferze fizjologicznej, jak i psychologicznej, zakłócając podstawowe czynności takie jak sen, odpoczynek, naukę i porozumiewanie się. Mimo że przez długi czas skutki hałasu na zdrowie pozostawały nieznane, to ostatnie badania dowodzą, że są one odczuwalne przy niższym natężeniu hałasu, niż pierwotnie sądzono.
Akcje Dokumentu
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania