Substancje chemiczne – informacje wstępne

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-09-02
This content has been archived on 2016-09-02, reason: A new version has been published

Dzięki ludzkiej pomysłowości powstało ponad 100 000 nowych związków chemicznych – substancji, które nigdy wcześniej nie występowały w środowisku ziemskim.

Niektóre, takie jak substancje zawierające metale ciężkie i „trwałe zanieczyszczenia organiczne”, od wielu lat znane są jako związki niebezpieczne, zaś inne wzbudzają niepokój dopiero od niedawna. Zwykle nie wiemy jednak, jaką drogą substancje te przedostają się do środowiska, czy się akumulują, rozpraszają lub zmieniają postać, i w jaki sposób wpływają na organizmy żywe przy różnych stężeniach.

Wiadomo, że zmniejszył się poziom emisji wielu substancji chemicznych, znanych jako niebezpieczne, ale na wielu obszarach ich stężenie jest nadal zbyt wysokie. Wiadomo również, że europejski przemysł chemiczny rozwija się szybciej niż cała gospodarka, zwiększając obieg substancji chemicznych w całej gospodarce europejskiej. Inicjatywy wymierzone w ograniczenie tego obiegu muszą obejmować cały łańcuch: wyjściowych producentów przemysłu chemicznego, wszystkie sektory przemysłowe, indywidualnych konsumentów, sektor usuwania odpadów i wiele innych podmiotów.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100