następne
poprzednie
pozycje
Emisje i wydajność pojazdów

Emisje i wydajność pojazdów

Transport drogowy napędzany paliwami kopalnymi stanowi największe źródło zanieczyszczeń powietrza pochodzenia transportowego. Każdy pojazd emituje zanieczyszczenia na różne sposoby

Emisje i wydajność pojazdów - Czytaj dalej...

Inwersja termiczna powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej.

Inwersja termiczna powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej.

Przypadki zanieczyszczeń są bardziej prawdopodobne w warunkach inwersji termicznej. W okresach utrzymującego się wysokiego ciśnienia w miesiącach zimowych promieniowanie słoneczne dociera do warstwy gruntu, ogrzewając ją. W nocy brak powłoki chmur powoduje gwałtowną utratę ciepła przez grunt, a powietrze w warstwie przyziemnej ochładza się. Cieplejsze masy powietrza wznoszą się, działając jak pokrywa, która zatrzymuje chłodniejsze masy powietrza blisko gruntu. Uwięzione zostają również zanieczyszczenia, pochodzące m.in. z transportu drogowego, co sprawia, że przygruntowa warstwa mas powietrza staje się coraz bardziej zanieczyszczona. Proces ten trwa do momentu radykalnej zmiany warunków meteorologicznych.

Inwersja termiczna powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej. - Czytaj dalej...

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza w miastach

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza w miastach

Wielu Europejczyków narażonych jest na szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza. Nawet 30% mieszkańców europejskich miast narażonych jest na poziomy zanieczyszczeń powietrza przewyższające normy unijne dotyczące jakości powietrza. Około 98% mieszkańców europejskich miast narażonych jest na bardziej rygorystyczne poziomy zanieczyszczeń powietrza, które przez Światową Organizację Zdrowia uznawane są za szkodliwe dla zdrowia.

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza w miastach - Czytaj dalej...

Rodzaje paliw a emisje gazów cieplarnianych

Rodzaje paliw a emisje gazów cieplarnianych

Zapotrzebowanie na transport pozostaje w ścisłym związku z koniunkturą gospodarczą: w okresach wzrostu zwiększa się skala produkcji, przewozi się więcej towarów, rośnie liczba przemieszczających się osób. Wpływ transportu na zdrowie człowieka, środowisko oraz zmianę klimatu ściśle wiąże się z wyborem paliw. Czyste paliwa alternatywne, w tym elektryczność, są już dostępne i mogą stanowić realny wariant w stosunku do benzyny i oleju napędowego. Pewną rolę przy wyborze odpowiedniego rodzaju paliwa odgrywa czas jazdy.

Rodzaje paliw a emisje gazów cieplarnianych - Czytaj dalej...

UE dąży do ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych

UE dąży do ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych

W celu ograniczenia wpływu transportu na środowisko w Europie Unia Europejska przyjęła szereg celów, dotyczących m.in. gazów cieplarnianych. Cele dotyczące sektora transportu stanowią część ogólnego celu UE dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r.

UE dąży do ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych - Czytaj dalej...

Zagrożenie hałasem w Europie

Zagrożenie hałasem w Europie

Zagrożenie hałasem pochodzącym z różnych źródeł to coraz bardziej istotny problem ochrony środowiska. Szkodliwość hałasu można zaobserwować w odniesieniu do dobrostanu narażonych na niego skupisk ludzkich, zdrowia i rozmieszczenia fauny i flory, a także wyników w nauce dzieci szkolnych.

Zagrożenie hałasem w Europie - Czytaj dalej...

Permalinks

Geographic coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: infographic, signals2016
Akcje Dokumentu