następne
poprzednie
pozycje
Plik Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie — 2013-05-23
Plik Źródła zanieczyszczenia powietrza w Europie — 2013-05-23
Plik Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach — 2013-05-23
Infographic Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie — 2014-06-13
Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć istotny wpływ na zdrowie człowieka. Do grup szczególnie narażonych na ich oddziaływanie zalicza się dzieci i osoby starsze.
Infographic Źródła zanieczyszczenia powietrza w Europie — 2014-06-13
Poziom zanieczyszczenia powietrza różni się na różnych obszarach. Zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery pochodzą z wielu różnych źródeł, takich jak sektor przemysłu, transportu, rolnictwa, gospodarowania odpadami i gospodarstw domowych. Niektóre zanieczyszczenia powietrza są również uwalniane ze źródeł naturalnych.
Infographic Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach — 2014-06-13
W pomieszczeniach – domach, miejscach pracy, szkołach czy sklepach – spędzamy znaczną część każdego dnia. Niektóre zanieczyszczenia powietrza mogą występować w pomieszczeniach w dużych stężeniach, co może prowadzić do powstawania problemów ze zdrowiem.

Permalinks

Akcje Dokumentu