następne
poprzednie
pozycje
Ekologizacja gospodarki

Większość ludzi będzie pamiętać rok 2011 jako rok zawirowań finansowych, trzęsienia ziemi, tsunami i katastrofy nuklearnej w Japonii, wsparcia finansowego udzielanego niektórym krajom europejskim oraz masowych protestów związanych z Arabską Wiosną, ruchem Okupuj Wall Street i hiszpańskimi Indignados. Niewielu zapamięta, że w tym samym roku naukowcy odkryli ponad 18 000 nowych gatunków żyjących na naszej planecie. A tylko nieliczni będą w stanie wymienić nazwę chociaż jednego gatunku uznanego za wymarły.

Czytaj więcej

Droga do globalnego zrównoważonego rozwoju

Cztery dziesięciolecia zarządzania środowiskiem przyczyniły się do powstania instytucji, które pozwalają lepiej zrozumieć i rozwiązywać problemy dotyczące środowiska. Dwadzieścia lat po Szczycie Ziemi w 1992 r. światowi przywódcy ponownie spotykają się w Rio de Janeiro, aby odnowić globalne zobowiązanie na rzecz gospodarki ekologicznej i podnieść jakość zarządzania na szczeblu światowym.

Czytaj więcej

Życie w społeczeństwie konsumpcyjnym

Dziesiątki lat stosunkowo stabilnego wzrostu w Europie zmieniły nasz sposób życia. Wytwarzamy i konsumujemy więcej towarów i usług. Częściej podróżujemy i dłużej żyjemy. Ale wpływ na środowisko wywierany przez nas w wyniku działalności gospodarczej, prowadzonej zarówno w kraju, jak i poza nim, jest większy i bardziej widoczny. Przepisy w zakresie ochrony środowiska, jeśli są starannie wdrażane, umożliwiają osiągnięcie praktycznych wyników. Jednak gdy spojrzymy na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu lat, czy możemy powiedzieć, że robimy wszystko, co w naszej mocy?

Czytaj więcej

Od kopalni do odpadów i dalej

Niemal wszystko, co konsumujemy i wytwarzamy, wywiera wpływ na nasze środowisko. Kiedy codziennie stajemy przed wyborem towarów lub usług do nabycia, zazwyczaj nie myślimy o „śladach” pozostawianych przez nie w środowisku. Ceny w sklepie rzadko odzwierciedlają rzeczywiste koszty. Ale możemy wiele zrobić, aby konsumpcja i produkcja stały się bardziej ekologiczne.

Czytaj więcej

Wyznaczanie sprawiedliwej ceny

W dążeniu do wydźwignięcia mieszkańców z biedy wiele krajów rozwijających się skupia uwagę na eksploatacji zasobów naturalnych, co może powodować potencjalne szkody w naturalnych systemach, od których są uzależnieni. Krótkoterminowe rozwiązania często w dłuższej perspektywie stwarzają zagrożenie dla jakości życia populacji. Czy rządy mogą wspierać rynki w wyznaczaniu „sprawiedliwej” ceny za usługi natury i wywierać wpływ na decyzje ekonomiczne? Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu kwestii zużycia wody w produkcji bawełny w Burkina Faso.

Czytaj więcej

Działania lokalne i globalne

W obliczu niedoboru istotnych zasobów, takich jak woda i ziemia, oraz narastających na nie presji, pytanie, kto podejmuje decyzje, może okazać się równie ważne jak pytanie o sposób zarządzania zasobami naturalnymi i ich wykorzystywania. Globalna koordynacja często ma zasadnicze znaczenie, ale niczego nie uda się zrobić bez wsparcia i zaangażowania na szczeblu lokalnym.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu