następne
poprzednie
pozycje

Życie w zurbanizowanym Świecie

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Nasilenie się globalnej urbanizacji prawdopodobnie oznacza wzrost konsumpcji i zwiększenie dobrobytu wielu osób, ale oznacza też większy poziom ubóstwa nieuprzywilejowanych warstw społeczeństwa na obszarach zurbanizowanych. Złe warunki życia na tych obszarach i związane z nimi zagrożenia dla środowiska i zdrowia mogą oddziaływać na wszystkie regiony na świecie.

Dlaczego urbanizacja jest ważna dla Ciebie?

Projektowanie obszarów zurbanizowanych i zarządzanie nimi, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, będzie mieć ogromny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych i zapotrzebowanie na zasoby. Po zbudowaniu miasta trudno jest wprowadzić w nim zasadnicze zmiany. Mieszkańcy przystosowują się do istniejących warunków i zmiana ich sposobu zachowania też może okazać się trudna. W wielu rejonach rozwijającego się świata już istnieje zagrożenie, że w najbliższych dziesięcioleciach rozwój miast będzie ograniczony do modeli cechujących się znacznym zużyciem energii i zasobów.

W świecie licznych wzajemnych zależności zmiany w urbanizacji i powiązanych z nią wzorcach konsumpcji będą miały głównie pośredni wpływ na Europę. Oddziaływania mogą obejmować zmianę europejskich wzorców użytkowania gruntów, wynikającą z zaostrzenia rywalizacji o zasoby, oraz zagrożenie chorobami rozwijającymi się i rozprzestrzeniającymi w skali globalnej.

Wykres nr 6: Tendencje urbanizacyjne

Po raz pierwszy w historii ponad 50% światowej populacji mieszka na obszarach zurbanizowanych. Do 2050 r. prawdopodobnie udział ten wzrośnie do około 70% (UNDESA, 2010). Demografowie szacują, że do 2050 r. w Azji będzie mieszkać ponad 50% globalnej populacji miejskiej.

Więcej informacji znajduje się w: „Global megatrends: living in an urban world” (Globalne megatrendy: życie w zurbanizowanym świecie): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Wykres nr 6: Tendencje urbanizacyjne

 

Permalinks

Akcje Dokumentu