następne
poprzednie
pozycje

Zdrowie jest kluczowe dla rozwoju człowieka i w coraz większym stopniu uważamy, że głównym determinującym je czynnikiem jest środowisko. W skali globalnej w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła poprawa stanu zdrowia, w dużej mierze pokrywająca się ze wzrostem oczekiwanej długości życia. Jednak obciążenia chorobowe nie rozkładają się równomiernie wśród ludności; zależą np. od płci oraz sytuacji społecznej i ekonomicznej.

W ciągu najbliższych 50 lat globalne megatrendy w zakresie zdrowia będą nadal mieć bezpośrednie i pośrednie znaczenie dla osób podejmujących decyzje polityczne, w szczególności w wyniku sprzyjania inwestycjom przygotowującym nas na pojawiające się choroby i pandemie.

Dlaczego globalne wzorce chorobowe są ważne dla Ciebie?

Oddziaływania na zdrowie mogą mieć charakter bezpośredni. Zagrożenia związane z narażeniem na nowe, nowo powstające i powracające choroby, na wypadki i nowe pandemie wzrastają w miarę wzrostu globalizacji (np. poprzez podróże i handel), dynamiki populacji (np. migracja i starzenie się) oraz ubóstwa.

Wzrastająca odporność na antybiotyki i inne leki oraz zaniedbania w zwalczaniu licznych chorób tropikalnych stwarzają powody do obaw zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Technologia może odgrywać istotną rolę w sprzyjaniu poprawie stanu zdrowia. Może ponadto ułatwić przestrzenne monitorowanie wzorców chorobowych, umożliwiając identyfikację i analizę wcześniej przeoczonych geograficznych rozkładów występowania chorób.

Wykres nr 2: Zdrowie: malaria do 2050 r.

Plasmodium falciparum jest pasożytem, który wywołuje malarię u ludzi. Jest przenoszony przez komary. Zmiana klimatu i warunków użytkowania gruntów sprawia, że komary mogą rozprzestrzeniać się na nowe obszary, przenosząc przy tym malarię, ale mogą też wyginąć na istniejących obszarach. Obszary ich występowania i zaniku są prawie równe i zamieszkałe przez mniej więcej taką samą liczbę ludności (po około 400 milionów).

Wykres nr 2: Zdrowie: malaria do 2050 r.

Permalinks

Akcje Dokumentu