następne
poprzednie
pozycje

Zanieczyszczenie – wzrost zużycia chemikaliów

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-21
Obecnie większość chemikaliów wytwarza się w tzw. krajach rozwiniętych, ale ich produkcja w Indiach, Chinach, Brazylii, Republice Południowej Afryki i Indonezji wzrasta dwa razy szybciej. Przewiduje się, że do 2020 r. udział tych państw w łącznej światowej produkcji chemikaliów wzrośnie do około 30%, a do 2030 r. – do prawie 40%.

Dlaczego wzrost zużycia chemikaliów jest ważny dla Ciebie?

Do potencjalnych skutków globalnych tendencji w zakresie zanieczyszczeń należą kolejne oddziaływania na ludzkie zdrowie i ekosystemy. W Europie bezpośrednie zagrożenie stanowi niezdrowa woda do picia i kąpieli oraz zanieczyszczona żywność, zarówno europejska, jak i z importu. Zagrożenia mogą być również powiązane ze wzrostem importu pośrednich i końcowych przemysłowych produktów chemicznych. W Europie problem reaktywnego azotu jest szczególnie widoczny w rejonie Morza Bałtyckiego, którego obecny stan ekologiczny już jest słaby.

Wykres nr 5: Produkcja chemikaliów

Szacuje się, że od 70 000 do 100 000 substancji chemicznych wytwarza się w wielkich ilościach, powyżej miliona ton rocznie. Kraje OECD są największymi producentami chemikaliów, ale ich produkcja w Indiach, Chinach, Brazylii, RPA i Indonezji wzrasta ponad dwukrotnie szybciej.

Więcej informacji znajduje się w: „Global megatrends: increasing environmental pollution load” (Globalne megatrendy: wzrost ładunków zanieczyszczeń środowiska): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Wykres nr 5: Produkcja chemikaliów

Permalinks

Akcje Dokumentu