następne
poprzednie
pozycje

Wzrost globalnej rywalizacji o malejące zasoby

Główne przesłanie: Kurczą się światowe zasoby naturalne. Liczniejsza i coraz bogatsza ludność świata z jej rosnącymi potrzebami konsumpcyjnymi zwiększy popyt na różne produkty, w tym na żywność, wodę i energię. W przyszłości rosnący popyt oraz malejąca podaż mogą spotęgować światową rywalizację o zasoby. SOER 2010: ocena tematyczna – konsumpcja a środowisko

Dlaczego zasoby są ważne dla Ciebie?

Dostęp do zasobów jest czynnikiem o decydującym znaczeniu dla każdej gospodarki. Ponieważ Europa dysponuje stosunkowo niewielkimi zasobami, wiele z nich musi importować. Stwierdzenie to staje się szczególnie prawdziwe przy założeniu stałego wzrostu popytu na zasoby niezbędne do wytwarzania wielu zaawansowanych technologii.

Surowce (np. minerały): Narastający w długiej perspektywie niedobór surowców niemetalicznych i metali może skłonić nas do wykorzystania źródeł dotychczas uważanych za nieekonomiczne. Rozwój przemysłu wydobywczego powoduje szereg skutków dla środowiska, w tym zmiany krajobrazu, zanieczyszczenie wody i powstawanie odpadów. Niższa jakość złóż minerałów może oznaczać, że ich eksploatacja jest mniej efektywna energetycznie.

Zasoby naturalne (np. uprawy roślin spożywczych): Liczniejsza i bogatsza ludność w 2050 r. oznacza znacznie większy niż obecnie popyt na produkty rolne. Fakt ten może mieć następujące konsekwencje: utrata naturalnych ekosystemów, zniszczenie funkcji ekosystemów, w tym obiegu dwutlenku węgla i wody, oraz wpływ na zapewnienie żywności i włókien.

Wykres nr 3: Zmiana powierzchni obszarów uprawnych

W najbliższych dziesięcioleciach liczba ludności na świecie może znacznie wzrosnąć, równocześnie w miarę wzrostu zamożności następuje zmiana preferencji żywieniowych z produktów zbożowych na mięso. Fakt ten będzie miał istotny wpływ na użytkowanie gruntów i przyrodnicze ekosystemy.

Więcej informacji znajduje się w: „Global megatrends: decreasing stocks of natural resources” (Globalne megatrendy: malejące zasoby naturalne): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Zmiana powierzchni obszarów uprawnych

 

Permalinks

Akcje Dokumentu