następne
poprzednie
pozycje
Jeden poziom w górę
 • Rolnictwo odgrywa zasadniczą rolę w naszej adaptacji do zmian klimatu. Uprawy niskointensywne sprzyjają poszanowaniu i ochronie różnorodności biologicznej oraz pomagają zmniejszyć ślad węglowy. Otwierają również nowe możliwości biznesowe — konsumenci opowiadają się za ideą „slow food” i ruchami ekologicznymi. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Rodzinna farma La Vialla w Toskanii wytwarza ponad 60 rodzajów ekologicznych artykułów spożywczych, w tym wino, oliwę, ser, pomidory i makaron. Różnorodność to podstawowa zasada tutejszego rolnictwa. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Bracia Lo Franco zaplanowali każde ogniwo swojego łańcucha produkcji — od przygotowania gleby po pakowanie produktów — mając wzgląd na środowisko naturalne. Uprawiają 600 hektarów bez użycia chemicznych nawozów czy pestycydów. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Gleba jest zasobem, który często traktujemy jako pewnik, lecz to ona jest sercem różnorodności biologicznej, sednem rolnictwa i centrum kontroli nad zmianami klimatu. Gleby w UE zawierają ponad 70 mld ton węgla organicznego, czyli około 7% całkowitego globalnego budżetu węglowego. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • „W La Vialli stosujemy płodozmian, aby zachować zdrowie gleby”, mówi Antonio Lo Franco. „Kiedy wzbogacamy ziemię zielonym nawozem i innymi produktami ekologicznymi, węgiel pozostaje w ziemi zamiast przedostawać się do atmosfery.” Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Bracia zdają sobie sprawę, że w przyszłości bardziej przyjazne środowisku metody uprawy będą odgrywać kluczową rolę. „Uważam, że nastąpi rozwój rolnictwa ekologicznego, ponieważ rosnące emisje CO2 oraz zanieczyszczenie w dłuższej perspektywie nie są zrównoważone”, mówi Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • W Cloughjordan, w hrabstwie Tipperary, pierwsza irlandzka ekowioska zaspokaja swoje potrzeby w sposób zrównoważony: została zaprojektowana i zbudowana według zasad ekologii, wykorzystuje energię odnawialną i ekologiczną żywność produkcji lokalnej. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • „Nasza grupa przybyła tu 10 lat temu, by podjąć próbę zmniejszenia własnego śladu węglowego. Zważaliśmy na to, jak wznosimy nasze domostwa, jak zarabiamy na życie, jak uprawiamy żywność i przemieszczamy się”, mówi Iva Pocock, uczestniczka projektu. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Domy w ekowiosce otaczają ścieżki wysadzane drzewami owocowymi i orzechowymi, jedna trzecia ziemi jest przeznaczona na las, uprawy i ogródki, w których mieszkańcy uprawiają owoce i warzywa. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Pozyskując w sposób zrównoważony mleko, mięso, jaja i inne produkty, wspólna farma podnosi jakość i zwiększa ilość dostępnej lokalnie żywności oraz pomaga zmniejszyć obciążenie środowiskowe związane z transportem żywności. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Zmiany klimatu oznaczają dla rolników zarówno wyzwania, jak i szanse. Zrównoważone podejście przyjęte w gospodarstwach, takich jak La Vialla i Cloughjordan, pozwalają na oszczędność energii, zmniejszenie śladu węglowego rolnictwa oraz stwarzają nowe możliwości rynkowe. Rolnicy ci dowodzą, że adaptacja ma sens zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu