następne
poprzednie
pozycje
Jeden poziom w górę
 • Zmiany klimatu wywierają poważny wpływ na życie mieszkańców regionu Sundarbanów. Obszar ten, rozciągający się od ujścia Gangesu w Bangladeszu po Bengal Zachodni w Indiach, stanowi część największej delty świata. W języku bengalskim Sundarban oznacza „piękny las” – jest to obszar pokryty lasami namorzynowymi. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Podnoszący się poziom morza, krótsze, acz bardziej intensywne monsuny, zwiększone pływy i coraz częstsze huragany to tylko niektóre skutki zmian klimatu zagrażające temu obszarowi i jego mieszkańcom. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • W ostatnich 20 latach cztery wyspy zniknęły pod powierzchnią morza, pozostawiając 6 000 ludzi bez domu. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • W ostatnich latach Ruhul Khan stracił trzy domy. Jego poprzednie domy były położone na terenie widocznym po lewej stronie zdjęcia, teraz znajdującym się pod wodą. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Zanim podniósł się poziom morza, Basand Jana wraz z rodziną mieszkał na wyspie Lohachara. Trudnili się tam rolnictwem na własnej farmie oraz połowami, lecz obecnie zostali zdegradowani do roli siły roboczej w cudzych gospodarstwach. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Często próżno oczekiwać pomocy ze strony rządów, więc działania podejmowane są w wymiarze lokalnym. Mieszkańcy sami zaczęli wznosić obwałowania i bambusowe zapory w celu ochrony wiosek i pól przed morzem. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • Rosnący poziom morza powoduje napływ słonej wody w głąb lądu, wyjaławiając gleby. Niektórzy mieszkańcy przystosowali się do tego zjawiska, zaprowadzając na swoich ziemiach hodowlę ryb. Inni eksperymentują z gatunkami roślin uprawnych odpornymi na słoną wodę. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Susza to kolejny problem, z jakim borykają się mieszkańcy Sundarbanów. Nasze zbiorniki wody niszczy nie tylko woda morska, występują też coraz dłuższe okresy bezdeszczowe. Obecnie ludzie muszą pokonywać większe odległości, by czerpać wodę pitną dla swoich rodzin. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Jeśli szybko nie dojdzie do zdecydowanych zmian, te dzieci w przyszłości doświadczą nawet gorszych skutków zmian klimatu. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Pomoc biednym społecznościom w adaptacji do zmian klimatu to odpowiedzialność globalna. Poprzez transfer wiedzy i wsparcie finansowe zdołamy umożliwić ludziom pozostanie w rodzinnych stronach oraz zminimalizować liczbę uchodźców klimatycznych w przyszłości. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Ludzie na całym świecie poszukują sposobów ochrony przed wpływami zmian klimatu. Skąd będzie pochodzić nasza woda? Czy pojawią się nowe choroby? Jak ochronimy się przed skrajnymi zjawiskami pogodowymi? Podobnie jak mieszkańcy Sundurbanów musimy zacząć adaptować się do zmian już dziś. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu