następne
poprzednie
pozycje

Article

Rok Las ów: uznanie znaczenia las ów dla ludzi

Zmień język:
Article Opublikowane 2011-06-27 Ostatnio modyfikowane 2023-03-21
Photo: © EEA/John McConnico
Środki utrzymania 1,6 miliarda ludzi zależą od lasów. Lasy są domem dla 300 milionów ludzi na całym świecie.

Forum ONZ ds. Lasów

„W mieście jesteśmy rozdzieleni, a to jest niebezpieczne. Las jest miejscem naszego urodzenia i naszym domem. Nie możemy go opuścić. Las zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, które znika w mieście”, mówi jeden z członków plemienia Soura w stanie Orisa we wschodnich Indiach.

Lasy to nie tylko drzewa: to wspólnota

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2011 Rokiem Lasów, skupiając uwagę na ludziach na całym świecie, którzy mieszkają w lasach i są od nich zależni. Przez cały rok będziemy rozważać rolę, jaką lasy odgrywają w naszym życiu. Lasy są zespołami, na które składają się rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy, gleba, klimat i woda. Są też systemem złożonych powiązań między organizmami (z nami włącznie) a środowiskiem, w którym organizmy te żyją.

Lasy pokrywają ponad 30% powierzchni Ziemi. Są jednym z najważniejszych „magazynów” różnorodności biologicznej na lądzie: zamieszkuje je ponad dwie trzecie znanych gatunków zwierząt lądowych i największa liczba zagrożonych gatunków na ziemi.

Lasy pomagają nam przeżyć: oczyszczają dla nas powietrze i wodę. Poprawiają jakość gleby i są dla wielu ludzi źródłem żywności, schronienia i leków. Regulują klimat w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz magazynują węgiel, który w innych okolicznościach mógłby gromadzić się w atmosferze, przyczyniając się do globalnego ocieplenia.

Z drugiej strony lasy zawierają wiele cennych zasobów, które możemy wykorzystywać. Obecnie z lasami wiąże się szereg najistotniejszych wyborów, przed jakimi stoimy jako gatunek. Czy możemy osiągnąć równowagę między dążeniem do eksploatacji zasobów i obszarów leśnych a innymi istotnymi funkcjami, jakie lasy pełnią w podtrzymującym życie systemie naszej planety?

Na kolejnych stronach przedstawiamy interesujących ludzi silnie związanych z lasami na całym świecie. Wysłuchamy historii o lasach i ludziach, którzy w nich żyją, od Konga po Indie, a także w Europie. Świętujmy rok 2011, oddając się refleksji nad lasem w naszym otoczeniu i znaczeniem lasów dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Permalinks

Akcje Dokumentu