następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Ochrona środowiska: Jakość wody w kąpieliskach w UE utrzymuje się na wysokim poziomie

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2011-06-15 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Między 2009 a 2010 r. jakość wody w kąpieliskach w Europie pogorszyła się nieznacznie, niemniej ogólnie nadal jest wysoka. Ponad dziewięć dziesiątych kąpielisk spełnia obecnie minimalne wymogi jakości.

Obywatele UE przykładają dużą wagę do czystości wody w kąpieliskach; informacja na ten temat umożliwi im domaganie się krystalicznie czystej wody w jeziorach, rzekach i kąpieliskach morskich. Zaangażowanie społeczeństwa w stałą kontrolę europejskich kąpielisk jest konieczne, szczególnie w kontekście coraz wyraźniej widocznych skutków zmiany klimatu.

Profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska

Najlepsze wyniki zanotowano na Cyprze, gdzie wszystkie kąpieliska spełniają rygorystyczne normy. Za Cyprem plasują się: Chorwacja z wynikiem (97,3 proc.), Malta (95,4 proc.), Grecja (94,2 proc.) oraz Irlandia (90,1 proc.). Liczby te pochodzą z dorocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody w kąpieliskach, w którym porównuje się jakość wody ponad 21 tys. kąpielisk morskich i śródlądowych w UE-27. Komisja przyjęła ponadto nowe oznaczenia i symbole informujące o klasyfikacji wody w danym kąpielisku oraz o ograniczeniach kąpieli (zob. link poniżej).

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podkreśla: „Cieszy mnie, że jakość wody europejskich kąpielisk utrzymuje się na wysokim poziomie, choć mogłoby być jeszcze lepiej. Czysta woda jest zasobem bezcennym, ale nie powinniśmy zakładać, że jej zasoby są niewyczerpywalne. Zachęcam państwa członkowskie, aby doprowadziły do odwrócenia zanotowanej w ubiegłym roku tendencji spadku jakości.

Profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, dodaje: „Obywatele UE przykładają dużą wagę do czystości wody w kąpieliskach; informacja na ten temat umożliwi im domaganie się krystalicznie czystej wody w jeziorach, rzekach i kąpieliskach morskich. Zaangażowanie społeczeństwa w stałą kontrolę europejskich kąpielisk jest konieczne, szczególnie w kontekście coraz wyraźniej widocznych skutków zmiany klimatu.

Sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd jakości wody w kąpieliskach w państwach członkowskich UE w sezonie kąpielowym 2010, umożliwiający osobom korzystającym z kąpieli sprawdzenie, gdzie można spodziewać się czystej wody w 2011 r. Zawiera również zarys tendencji dotyczących jakości wody w kąpieliskach od 1990 r.

Przedstawiona analiza zawiera zestawienia danych dotyczących ponad 21 tys. wyznaczonych kąpielisk w Europie. Około 70 proc. spośród nich stanowią kąpieliska morskie, a pozostałą część kąpieliska śródlądowe. Klasyfikacja rozróżnia kąpieliska, które spełniają obowiązujące wartości, te, które spełniają surowsze wartości zalecane i te, które nie spełniają wartości obowiązujących.

Dobra jakość wody w kąpieliskach mimo mieszanych wyników w 2010 r.

W 2010 r. 92,1 proc. europejskich kąpielisk morskich i 90,2 proc. kąpielisk śródlądowych spełniało minimalne normy jakości. Tylko w 1,2 proc. kąpielisk morskich i 2,8 proc. kąpielisk śródlądowych woda nie odpowiadała normom. Pozostałe nie zostały zaklasyfikowane ze względu na brak danych.

Ogólnie rzecz biorąc, w okresie 2009-2010 jakość wody w kąpieliskach morskich pogorszyła się: liczba kąpielisk spełniających wartości obowiązujące spadła o 3,5 proc., natomiast liczba kąpielisk spełniających surowsze wymogi zalecane spadła o 9,5 proc.

Spadła również jakość wód śródlądowych. Liczba rzek i jezior spełniających bardziej rygorystyczne wymogi zalecane spadła o 10,2 proc., natomiast liczba zgodnych z wymogami obowiązującymi pozostała prawie bez zmian. Najgorzej przedstawia się sytuacja w rzekach, gdyż tylko 25 proc. kąpielisk rzecznych spełnia bardziej rygorystyczne zalecane wymogi jakości.

Kontekst

Kąpieliska w Europie muszą spełniać wymogi określone w dyrektywie w sprawie jakości wody w kąpieliskach (2006/7/WE) przyjętej w 2006 r., która stanowiła aktualizację i uproszczenie poprzednio obowiązujących przepisów. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do ustawodawstw krajowych do marca 2008 r.; państwa członkowskie mają ją wdrożyć do grudnia 2014 r. W ciągu sezonu kąpielowego 2010 dwadzieścia państw członkowskich kontrolowało jakość wody w kąpieliskach i opracowało odpowiednie sprawozdania na podstawie nowych przepisów.

Obywatele mogą znaleźć więcej informacji na temat jakości wody w ich ulubionych miejscach kąpieli za pomocą Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE). Witryna ta umożliwia użytkownikom pobieranie danych i konsultacje interaktywnych map, od poziomu całej Europy do aktualnych informacji na temat konkretnych kąpielisk. Za pośrednictwem strony internetowej Eye on Earth można również przesłać informacje na temat jakości wody miejscowego kąpieliska.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Bieżące sprawozdanie w sprawie jakości wody w kąpieliskach UE, z dostępem do kompletnych danych i przeglądarką map

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona jakości wody w kąpieliskach

Nowe symbole można ściągnąć ze strony: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu