następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Doskonała jakość wody w większości kąpielisk w Europie

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2014-05-23 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako ogólnie wysoką, przy ponad 95 proc. kąpielisk spełniających minimalne wymagania. Dane wskazują, że wody przybrzeżne odznaczały się nawet nieco lepszymi wynikami w stosunku do rzek i akwenów śródlądowych.

Odkąd nie zanieczyszczamy już bezpośrednio europejskich wód tak dużą ilością ścieków. Wyzwaniem są obecnie raczej krótkotrwałe zanieczyszczenia podczas intensywnych opadów deszczu i powodzi.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska

Jakość wszystkich kąpielisk na Cyprze i w Luksemburgu uznano za „doskonałą”. Kolejne w rankingu jakości kraje to Malta (doskonała w 99 proc.), Chorwacja (w 95 proc.) i Grecja (w 93 %). Na drugim końcu skali, wśród państw członkowskich Unii Europejskiej o najwyższym odsetku kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody znalazła się Estonia (6 proc.), Holandia (5 proc.), Belgia (4 proc.), Francja (3 proc.), Hiszpania (3 proc.) i Irlandia (3 proc.).

Coroczne sprawozdanie na temat jakości wody w kąpieliskach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zestawia dane na temat jakości wody w 22 000 kąpielisk w UE, Szwajcarii i – w tym roku po raz pierwszy – w Albanii. Wraz ze sprawozdaniem Europejska Agencja Środowiska opublikowała interaktywną mapę pokazującą wyniki badań każdego kąpieliska w 2013 r.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Cieszy nas, że jakość wody europejskich kąpielisk utrzymuje się na wysokim poziomie. Niemniej jednak nie możemy pozwolić sobie na samozadowolenie w kontekście tak cennego zasobu jak woda. Musimy w dalszym ciągu dbać o ochronę wód naszych kąpielisk i wody pitnej, troszcząc się o nasze ekosystemy wodne.”

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, dodał: „Jakość wody w kąpieliskach europejskich uległa poprawie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci – odkąd nie zanieczyszczamy już bezpośrednio europejskich wód tak dużą ilością ścieków. Wyzwaniem są obecnie raczej krótkotrwałe zanieczyszczenia podczas intensywnych opadów deszczu i powodzi, kiedy dochodzi do zalania kanalizacji i bakterie typu fekalnego z terenów rolniczych dostają się do wód rzecznych i morskich”.

Władze lokalne prowadzą regularne kontrole próbek z lokalnych plaż, zaczynając wiosną, i kontynuując przez cały sezon kąpielowy. Jakość wody w kąpielisku może zostać uznana za „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną”. Oceny te opierają się na poziomach występowania dwóch rodzajów bakterii, które wskazują na zanieczyszczenie ściekami miejskimi lub odchodami zwierząt gospodarskich. Bakterie te, gdy dojdzie do ich połknięcia, mogą wywoływać różnego rodzaju choroby (wymioty i biegunkę).

Kąpieliskowe rankingi nie uwzględniają wprawdzie śmieci, innych zanieczyszczeń ani stopnia dewastacji środowiska naturalnego. Chociaż większość kąpielisk jest na tyle czysta, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, stan wielu ekosystemów w akwenach europejskich budzi poważne obawy. Dotyczy to zwłaszcza europejskich mórz: z niedawnych ocen wynika, że ekosystemy morskie Europy są zagrożone w związku ze zmianą klimatu i stanem zanieczyszczenia, przełowienia i zakwaszenia. Wiele wskazuje na to, że niekorzystny wpływ niektórych z tych czynników będzie coraz bardziej narastał.

Woda w kąpieliskach – najważniejsze wyniki badań

  • Chociaż ponad 95 proc. kąpielisk spełnia wymagania minimalne, tylko 83 proc. spełnia bardziej rygorystyczne warunki „doskonałej jakości”. Jakość zaledwie 2 proc. wód oceniono jako „niedostateczną”.
  • Odsetek miejsc spełniających wymogi minimalne w 2013 r. nie zmienił się w stosunku do roku 2012. Tymczasem udział oceny „doskonałej” wzrósł z 79 proc. w 2012 r. do 83 proc. w 2013 r.
  • Stan jakości wody w kąpieliskach przybrzeżnych okazał się nieco lepszy, przy 85 proc. sklasyfikowanych jako doskonałe. Wszystkie nadmorskie plaże w Słowenii i na Cyprze uzyskały doskonałą ocenę.
  • Poziom jakości wody w kąpieliskach śródlądowych oceniono nieco poniżej średniej. Luksemburg jako jedyny uzyskał „doskonałe” noty dla wszystkich śródlądowych kąpielisk, z Danią tuż za nim – z 94 proc. najwyższych ocen.  Niemcy osiągnęły doskonałe oceny na poziomie 92 proc. - a w tym przypadku mowa o blisko 2 000 śródlądowych akwenów.

Więcej informacji

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu