następne
poprzednie
pozycje

Informacje o sieci EIONET

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-15
2 min read
Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską EEA oraz jej państw członkowskich i współpracujących. EEA odpowiada za rozwój sieci EIONET i koordynację jej działań. W tym celu EEA ściśle współpracuje z Krajowymi Punktami Kontaktowymi (ang. National Focal Points, NFP), które zazwyczaj zlokalizowane są w krajowych agencjach środowiska lub przy ministerstwach ochrony środowiska. Krajowe Punkty Kontaktowe odpowiadają za koordynację krajowych sieci, w skład których wchodzi szereg instytucji.

Krajowe Punkty Kontaktowe odpowiadają za koordynację sieci Krajowych Centrów Referencyjnych (ang. National Reference Centres, NRC), obejmujących ekspertów z krajowych instytucji i organizacji zajmujących się tematyką dotyczącą środowiska.

Od czasu rozpoczęcia swojej działalności w roku 1994,  EIONET stał się znanym i godnym zaufania dostawcą wysokiej jakości danych, informacji i analiz w Europie.

Koncepcja działania EIONET opiera się na następujących elementach:

  • silna współpraca instytucjonalna na wielu szczeblach (krajowym, regionalnym, europejskimi, międzynarodowym), a także partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim wspierane przez jednostkę koordynującą;
  • uzgodniona wspólna treść — dane, informacje, wskaźniki, analizy;
  • wspólna infrastruktura, standardy i narzędzia.
Eionetconnects2012finalweb-PL

 

Kraje członkowskie i państwa współpracujące

Do EEA należą obecnie 32 kraje członkowskie i 6 państw współpracujących. W skład 32 krajów członkowskich wchodzi 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Sześć państw leżących w regionie Bałkanów Zachodnich ma status państwa współpracującego: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia i Kosowo [i] . Działania w zakresie współpracy prowadzone przez te państwa są włączone do EIONET i wpierane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.

EEA uczestniczy także we współpracy międzynarodowej, wychodzącej poza kraje członkowskie EEA i państwa współpracujące.

Po wystąpieniu z UE w dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo przestało być częścią sieci instytucjonalnych i administracji EEA. Ponadto Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy już w posiedzeniach lub innych procesach koordynacyjnych związanych z mandatem EEA. Zasadniczo[1] Zjednoczone Królestwo nie ma już prawnego obowiązku utrzymywania lub udzielania informacji i doradztwa ani pomocy w wypełnianiu zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska po zakończeniu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Oprócz Krajowych Punktów Kontaktowych oraz Krajowych Centrów Referencyjnych, w skład Eionet wchodzi obecnie sześć  Europejskich Centrów Tematycznych (ang. European Topic Centres, ETC).

GraphCountriesandEIONET-PL

Więcej informacji:

 

 

[1] „Zasadniczo” powinno obejmować nierozstrzygnięte kwestie, w przypadku których wkład Zjednoczonego Królestwa może być potrzebny do zakończenia okresu przejściowego.