następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Dlaczego potrzebny jest zrównoważony system mobilności?

HelpCenter FAQ

Obecnie transport stanowi ponad jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych, a liczba ta nadal wzrasta wraz ze wzrostem zapotrzebowania i spadkiem emisji w innych sektorach. Niezwykle ważne jest zatem dążenie do bardziej zrównoważonej mobilności, co oznacza postawienie na pierwszym miejscu użytkowników i zapewnienie im przystępniejszych cenowo, zdrowszych i bardziej ekologicznych alternatyw. 

Na poziomie UE wprowadzono kilka działań podstawowych mających na celu pobudzenie popytu na czyste ekologicznie pojazdy i paliwa alternatywne, usprawnienie przechodzenia na bardziej zrównoważone rodzaje transportu takie jak kolejśródlądowe drogi wodne, promowanie transportu multimodalnego – łączenia różnych rodzajów transportu podczas jednej podróży – i jazdy na rowerze, a także poruszania się pieszo i korzystania z transportu publicznego w obszarach miejskich. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją 16.4 poświęconą systemowi mobilności w raporcie pt. „Środowisko Europy 2020 — stan i prognozy”, oraz nasz briefing na temat transportu kolejowego i wodnego – najlepszy dla niskoemisyjnego transportu zmotoryzowanego.

Permalinks

Tagi

w kategorii:
w kategorii: Transport
Akcje Dokumentu