następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czy opracowywanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska leży w kompetencjach służbowych EEA?

HelpCenter FAQ

EEA odpowiada za zdobywanie wiedzy o środowisku w Europie oraz o związanych z nim tendencjach. Przyczynia się to do poprawy w zakresie ochrony środowiska oraz do ukierunkowania się na zrównoważony rozwój w Europie. Opracowywanie europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska nie leży jednak w kompetencjach służbowych EEA. EEA nie ustanawia ani nie realizuje polityk w dziedzinie ochrony środowiska i nie jest upoważniona do świadczenia wsparcia prawnego lub technicznego w zakresie skarg związanych z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska. Ponadto EEA nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzeń.

Permalinks

Akcje Dokumentu