następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Czego potrzeba, by europejska gospodarka była bardziej cyrkularna?

HelpCenter FAQ

Dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym może spowodować zmniejszenie wydobycia zasobów oraz ilości odpadów, usprawnić efektywne gospodarowanie zasobami, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych oraz inne emisje, a także przyczynić się do ochrony bioróżnorodności. Europejska gospodarka jest jednak nadal w przeważającym stopniu linearna i skorzystałaby na ponownym przemyśleniu sposobu, w jaki produkty i materiały są projektowane, wprowadzane do obrotu, wykorzystywane i odzyskiwane. Wymaga to dalszego inwestowania w rozwój obiecujących innowacji i lepszego monitorowania postępów na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. 

EEA wydała w tym zakresie około 20 publikacji, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to szerokie pytanie. Zob. na przykład raport pt. „Torowanie drogi do gospodarki o obiegu zamkniętym – spostrzeżenia dotyczące aktualnej sytuacji i potencjału”, „Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka – partnerzy w zrównoważonym rozwoju” oraz „Obiegowość od projektu – produkty w gospodarce o obiegu zamkniętym”. 

Więcej pozycji można znaleźć w bazie publikacji EEA: publikacje EEA dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym.

Permalinks

Akcje Dokumentu