następne
poprzednie
pozycje

Article

Wspólne działania na rzecz doskonalenia wiedzy o transporcie morskim i środowisku

Zmień język:
Article Opublikowane 2021-11-08 Ostatnio modyfikowane 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) opublikowały niedawno europejski raport o wpływie transportu morskiego na środowisko (ang. European Maritime Transport Environmental Report, EMTER), który zawiera wspólną ocenę wpływu transportu morskiego na środowisko w Europie. Na ten temat rozmawialiśmy ze Stéphanem Isoardem, kierownikiem grupy ds. gospodarki wodnej i morskiej w EEA, który kierował zespołem EEA przygotowującym raport.

W jakim celu powstał raport EMTER?

Głównym celem raportu było dokonanie opartego na faktach przeglądu problemów związanych z ochroną środowiska, które dotyczą sektora transportu morskiego, oraz wskazanie głównych wyzwań i możliwości. Sprawozdanie EMTER stanowi pierwszą europejską analizę dotyczącą sektora morskiego, który jest kluczowym elementem światowego handlu, naszej gospodarki i codziennych potrzeb ludzi. Współpraca z EMSA oraz wspomniany raport są ważnym krokiem w kierunku uzupełnienia wiedzy w tej dziedzinie.

Jakie najważniejsze wnioski zawarto w raporcie?

Transport morski ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Jednocześnie działalność tego sektora wpływa na środowisko, klimat oraz zdrowie i dobrostan obywateli UE. Statki emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i podwodnego hałasu. Kolejnym problemem jest rozprzestrzenianie się gatunków nierodzimych  i zanieczyszczenie wody.

Sektor gospodarki morskiej wprowadził środki, które mają ograniczyć jego wpływ na środowisko. Niemniej jednak, aby osiągnąć zrównoważony rozwój, należy podjąć dalsze działania, zwłaszcza że w kolejnych dekadach nastąpi znaczny rozwój tego sektora.

Co skłoniło Państwa do przygotowania raportu we współpracy z EMSA i jak przebiegała współpraca?

Uznaliśmy, że istnieje duży potencjał do wspólnej pracy nad tym tematem i połączenia sił, ponieważ EMSA dysponuje ogromnym doświadczeniem w sektorze gospodarki morskiej, zaś EEA specjalizuje się w analizach środowiskowych i klimatycznych. Myślę, że współpraca przebiegała bardzo sprawnie i efektywnie, a obie agencje mogły wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie, aby opracować wspólny raport, co spotkało się z uznaniem najważniejszych zainteresowanych stron. 

Jakie działania podejmuje Europa, aby sprostać wyzwaniom określonym w raporcie?

Zdrowie i dobrostan ludzi oraz ochrona środowiska i klimatu to kluczowe cele Europejskiego Zielonego Ładu. Do ich realizacji przyczynia się szereg ram prawnych i inicjatyw, takich jak plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, inicjatywa FuelEU Maritime oraz zintegrowana polityka morska.

Ważne jest również budowanie partnerstwa międzynarodowego, ponieważ sektor ten stanowi istotną część globalnego handlu. Biorąc to wszystko pod uwagę, Europa ma szansę stać się liderem w rozwoju zrównoważonego i inteligentnego sektora transportu morskiego.

Jakiego rodzaju inne działania podejmuje EEA w zakresie gospodarki morskiej?

Europejska Agencja Środowiska dysponuje bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie środowiska morskiego. W zeszłym roku opublikowaliśmy raport „Marine Messages II” (Morskie wiadomości II), który zawiera wyczerpujący przegląd stanu środowiska morskiego w Europie wraz z analizą eksploatacji europejskich mórz i powiązanych z nią skutków dla ekosystemów morskich. Gromadzimy dane na temat odpadów morskich i badamy stan europejskich wód w kąpieliskach.

Wszystkie te materiały oraz inne opracowania tematyczne są dostępne za pośrednictwem systemu WISE-Marinestrony internetowej EEA.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Kierownik grupy ds. gospodarki wodnej i morskiej
Europejska Agencja Środowiska

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu