następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Wywiad – Praca nad rozwiązaniami w zakresie zmiany klimatu: kluczowa rola przystosowania się do zmiany klimatu

Najważniejszymi obszarami prac EEA w tym roku są skutki zmiany klimatu oraz sposób, w jaki nasze społeczeństwa mogą sobie z nimi radzić oraz lepiej przygotować się na zagrożenia i ryzyko dla naszego zdrowia i dobrostanu. Spotkaliśmy się z trzema ekspertkami: Ine Vandecasteele, Aleksandrą Kaźmierczak i Eline Vanuytrecht, które przyjrzały się w szczególności temu, jak możemy poprawić naszą zdolność do przystosowania i budować odporność w miastach, a także zidentyfikować pojawiające się zagrożenia dla zdrowia związane z klimatem, spowodowane przez powodzie, susze i jakość wody.

Czytaj więcej

Wybór kierunku dla Europy

Obywatele w całej Europie mają wkrótce wybrać nowy Parlament Europejski i wyznaczyć kierunek polityki UE na kolejne pięć lat. Zapytaliśmy Leenę Ylä-Mononen, dyrektor wykonawczą Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), o znaczenie tych wyborów oraz o przyszłe wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem.

Czytaj więcej

Wywiad – Ocena zagrożeń klimatycznych w Europie i przeciwdziałanie im

Europejska Agencja Środowiska opublikowała właśnie europejską ocenę ryzyka związanego z klimatem (ang. European Climate Risk Assessment, EUCRA), stanowiącą ważne sprawozdanie, które powinno pomóc Europie w przeciwdziałaniu rosnącemu ryzyku związanemu ze zmianą klimatu. Przeprowadziliśmy wywiady z naszymi kolegami Julie Berckmans, Marianne Dons Tychsen i Hansem-Martinem Füsselem, którzy ściśle współpracowali nad tym sprawozdaniem przez ostatnie dwa lata.

Czytaj więcej

Artykuł wstępny – Od ambicji politycznych po działania na rzecz środowiska i klimatu w Europie

Degradacja środowiska i zmiana klimatu wpływają na nas wszystkich – na nasze zdrowie, gospodarkę i społeczeństwo. Aby poradzić sobie z rosnącymi wyzwaniami i skutkami, Europa wyznaczyła sobie ambitne polityki i cele. Z przeglądu postępów wynika, że na potrzeby osiągnięcia swoich celów Unia potrzebuje pełnego wdrożenia polityki w zakresie środowiska i klimatu, w razie konieczności dodatkowych środków oraz włączenia tej polityki do innych obszarów. Odpowiednie finansowanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla szybszego zrealizowania celów.

Czytaj więcej

Artykuł wstępny – Czystsze powietrze, stabilny klimat i zdrowsze życie

Unia Europejska poczyniła znaczne postępy w zakresie poprawy jakości powietrza, przyjmując i wdrażając polityki i środki od lat 80. XX wieku. Mimo to zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi największe zagrożenie dla zdrowia ludzi w Europie. Ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu, takimi jak ekstremalne upały, które najbardziej dotykają grupy szczególnie wrażliwe, np. osoby starsze i dzieci.

Czytaj więcej

Wywiad — Jaką rolę odgrywa biomasa w ambitnych planach Europy dotyczących zrównoważonego rozwoju?

Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz bardziej koncentrują się na biomasie i na sposobie, w jaki może ona wspierać transformację w kierunku zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki. Rozmawialiśmy z Katarzyną Kowalczewską, ekspertką EEA ds. rolnictwa i integracji sektora LULUCF, o najnowszej publikacji EEA pt. „The European Biomass Puzzle” [Europejska łamigłówka z biomasą] i na temat tego, dlaczego kwestia ta wymaga starannego przemyślenia przez decydentów politycznych.

Czytaj więcej

Wywiad – EEA przygląda się narażeniu społeczeństwa na bisfenol A

Stosowanie i narażenie społeczeństwa na działanie syntetycznego związku chemicznego – bisfenolu A (BPA), używanego w wielu plastikowych i metalowych pojemnikach na żywność oraz w innych produktach konsumpcyjnych, budzi coraz większe zaniepokojenie wielu osób w całej Europie. Rozmawialiśmy z Magnusem Løfstedtem, ekspertem EEA ds. chemikaliów, środowiska i zdrowia o niedawno opublikowanym briefingu EEA na temat zagrożeń stwarzanych przez bisfenol A.

Czytaj więcej

Artykuł wstępny – Przygotowanie Europy na zmieniający się klimat

Od pożarów po katastrofalne powodzie w południowej Europie – lato 2023 roku zostanie zapamiętane jako naznaczone ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W jakim stopniu jesteśmy przygotowani na takie wydarzenia i ich skutki? Nieustające fale upałów dotykające miliony Europejczyków na całym kontynencie, pożary i gwałtowne powodzie, których skutki odczuwa wiele społeczności, wymagają jeszcze bardziej ambitnych działań w celu przygotowania się do nowej rzeczywistości i coraz szybszego przechodzenia na zrównoważony rozwój.

Czytaj więcej

Bezpieczne i zrównoważone chemikalia

Chemikalia są wszędzie. Skały, morza, powietrze, rośliny, zwierzęta i my, ludzie, zbudowani jesteśmy z pierwiastków chemicznych. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie chemikalia są toksyczne. Zła wiadomość jest taka, że niektóre z nich są. Na szczęście Europa stara się ograniczyć szkody powodowane przez niebezpieczne substancje chemiczne.

Czytaj więcej

Powietrze w Europie staje się coraz czystsze i poprawia stan zdrowia ludzi

Jakość powietrza w Europie poprawia się. Mimo to zanieczyszczone powietrze nadal pogarsza stan zdrowia i powoduje zgony, którym można zapobiec, zwłaszcza w miastach. Dobrą wiadomością jest, że pomóc mogą czystsze rozwiązania dla transportu, ogrzewania, przemysłu i rolnictwa.

Czytaj więcej

Czy zauważasz szkodliwy hałas wokół siebie?

Hałas jest wszędzie. Od głośnych syren po samochody na autostradzie i samoloty nad głową – hałas jest bardziej powszechny w naszym życiu niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele osób może nie wiedzieć, że długotrwałe narażenie na hałas drogowy jest czymś więcej niż tylko dokuczliwością – szkodzi zarówno naszemu zdrowiu fizycznemu, jak i psychicznemu.

Czytaj więcej

Jakość i ilość wody są kluczowe dla dobrostanu

Czysta woda ma kluczowe znaczenie dla przyrody oraz zdrowia i dobrostanu ludzi. Jest to również kluczowy zasób dla wielu sektorów gospodarki. Ze względu na nadmierną eksploatację i zmiany klimatu w wielu obszarach w Europie coraz częściej występuje niedobór wody. Jednocześnie zanieczyszczenie środowiska wywiera dodatkową presję na ten ograniczony zasób.

Czytaj więcej

Artykuł wstępny – Dbanie o środowisko to dbanie o nas samych

Przyroda jest podstawą naszego zdrowia i dobrostanu. Daje nam czyste powietrze, wodę, żywność, surowce i przestrzeń do rekreacji. Spędzanie czasu w przyrodzie jest korzystne dla zdrowia psychicznego. A jeśli nie dbamy o naszą planetę, jej klimat i ekosystemy, podważamy funkcjonowanie naszych społeczeństw, pogarszamy jakość naszego życia i, być może najbardziej bezpośrednio, szkodzimy naszemu dobrostanowi.

Czytaj więcej

Fale upałów i inne ekstremalne zjawiska związane z klimatem zagrażają zdrowiu, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych

Fale upałów, susze, pożary i powodzie w zmieniającym się klimacie mają coraz większy wpływ na nasze zdrowie i nasz dobrostan. UE intensyfikuje działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej na szczeblu krajowym, miejskim i gminnym. Czy te środki pomogą nam w przyszłości przetrwać ekstremalne zdarzenia pogodowe?

Czytaj więcej

Wywiad – Inwestowanie w bezpieczniejsze chemikalia

Niebezpieczne chemikalia są wszędzie wokół nas. Bezpieczniejsze alternatywy, chemikalia w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz to, w jaki sposób wiedza i regulacje mogą pomóc w kształtowaniu decyzji konsumentów i inwestorów, to jedne z tematów, które omówiliśmy z Jerkerem Ligthartem z ChemSec, szwedzkiej organizacji pozarządowej, której celem jest przyspieszenie przejścia do świata wolnego od niebezpiecznych chemikaliów.

Czytaj więcej

Wywiad – Czym jest Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia?

Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia EEA to kompilacja danych i map, które przedstawiają kluczowe informacje na temat jakości środowiska i ryzyka środowiskowego w całej Europie. Przeprowadziliśmy wywiad z Gerardem Sanchezem, ekspertem EEA ds. środowiska, zdrowia i dobrostanu, na temat Atlasu i tego, kto może z niego skorzystać.

Czytaj więcej

Jak sprawić, by konsumpcja i produkcja wyrobów włókienniczych stały się bardziej zrównoważone?

Jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu, jaki nasza konsumpcja wywiera na przyrodę i klimat. Jedną z kluczowych kategorii dóbr konsumpcyjnych jest odzież i pozostałe wyroby włókiennicze. Rozmawiamy z Larsem Mortensenem, ekspertem EEA ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, konsumpcji i produkcji, który opracował wiele raportów dotyczących wyrobów włókienniczych i ich wpływu na środowisko.

Czytaj więcej

Zdeterminowani i zaangażowani w zrównoważony rozwój Europy

Rok 1972: Pamiętam, jak wracałem z moim ojcem z targów książki w Antwerpii, dźwigając stosy książek. Zostały mi trzy z nich: książka o zagrożonych gatunkach, „Atlas Świata” wydania the Times oraz „Granice wzrostu”. Na przestrzeni lat ojciec w dalszym ciągu podsycał moją ciekawość przyrody, świata wykraczającego poza nasze bezpośrednie otoczenie i gałęzi nauki, które podejmują polemikę na temat przyszłości społeczeństwa.

Czytaj więcej

Stan prac: Energia stanowi podstawę ambicji Europy w dziedzinie klimatu

Europa zmierza w kierunku przyszłości energii niskoemisyjnej. Rok 2020 był ważnym kamieniem milowym, ponieważ UE osiągnęła pierwsze trzy cele w zakresie klimatu i energii, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%.

Czytaj więcej

Wywiad: Inwestując w zrównoważony rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest największą wielostronną instytucją finansową na świecie i jednym z najważniejszych źródeł finansowania działań w związku ze zmianą klimatu – w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Przeprowadziliśmy wywiad z Evą Mayerhofer, wiodącą specjalistką ds. różnorodności biologicznej i środowiska w EBI, na temat wyzwań i możliwości przyspieszenia transformacji ekologicznej Europy dzięki zrównoważonemu finansowaniu.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu