następne
poprzednie
pozycje

Waste•smART – konkurs dla kreatywnych

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-22
3 min read
This page was archived on 2016-06-09 with reason: Content is outdated
Wyobraź sobie, ile surowców, energii i nakładów pracy potrzebne jest do produkcji żywności, samochodów, ubrań, telefonów komórkowych i innych przedmiotów codziennego użytku.‬ ‪Jeśli nie są one używane ponownie lub poddawane recyklingowi, trafiają na wysypiska śmieci lub do spalarni.‬ ‪Statystycznie obywatel UE produkuje pół tony odpadów z gospodarstwa domowego rocznie. ‪ Powstające odpady nie tylko oznaczają straty dla gospodarki, ale mogą także negatywnie oddziaływać na środowisko i ludzkie zdrowie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • Jaki jest Twój punkt widzenia na marnotrawienie żywności, odpady z budownictwa, wysypiska śmieci, kompostowanie?
  • W jaki sposób można skutecznej redukować ilość śmieci, ponownie je wykorzystywać lub poddawać recyklingowi?
  • W jaki sposób ponowne użycie i recykling mogą ograniczyć potrzebę pozyskiwania nowych surowców?
  • Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać europejska polityka gospodarowania odpadami w przyszłości?

Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprasza Cię do zaprezentowania poglądów na temat odpadów w Europie poprzez uczestnictwo w Waste•smART - nowym konkursie dla kreatywnych osób.

submissions cartoons

Przedstaw swoje przemyślenia w terminie do 30 września 2013 r. w formie fotografii, filmu lub rysunku/komiksu. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a wszyscy finaliści będą mieć szansę na promocję swojej pracy przez EEA oraz instytucje współpracujące z Agencją w całej Europie.

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Zrób oryginalne zdjęcie (długość > 2000px), krótki film (30-90 sekund) lub rysunek/komiks (pojedynczy kadr) opatrzone krótkim tekstem, zgodnie z  wytycznymi określonymi w Regulaminie konkursu.
  2. Udostępnij plik na YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish, Photobucket lub innej stronie internetowej umożliwiającej publikację Twojej pracy.
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line umieszczając w nim link do zdjęcia lub filmu.

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE

Termin nadsyłania prac: 30 września 2013 r. godzina 12:00 (CET). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest otwarty dla obywateli państw członkowskich Agencji oraz państw współpracujących z regionu Bałkanów Zachodnich. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Od uczestników wymaga się posiadania pełnych praw autorskich do nadesłanych materiałów. Przesyłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Zasady konkursu i jego Regulamin. Zasady i Regulamin konkursu zostaną opublikowane 1 czerwca 2013 r.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń otrzymywanych w ostatniej chwili, radzimy przesłać zgłoszenie możliwie jak najwcześniej.

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres competitions@eea.europa.eu.

Dowiedz się więcej na temat odpadów w Europie

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Nagrody

Zwycięzca w każdej kategorii (fotografia, film, rysunek/komiks) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro.

Ponadto, przyznana zostanie nagroda młodzieży w wysokości 500 euro; otrzyma ją autor najlepszej pracy, wybranej spośród prac z dowolnej kategorii nadesłanych przez uczestników w wieku 18-24 lat (urodzonych w latach  1995-1989).

Wszyscy laureaci będą mieli możliwość zdobycia nagrody People's Choice, a także mogą pojawić się w przyszłych elektronicznych i drukowanych publikacjach EEA oraz instytucji współpracujących z Agencją w całej Europie.

Uczestnicy zachowują prawa autorskie do materiałów zgłoszonych do konkursu. Niemniej jednak, każdy uczestnik upoważnia EEA do korzystania z nadesłanych prac w materiałach informacyjnych na temat środowiska, z podaniem nazwiska właściciela praw autorskich. 

Proces selekcji

EEA powoła komisję selekcyjną, składającą się z ekspertów z dziedziny komunikacji i  środowiska, która wstępnie wybierze grupę finalistów, maksymalnie po 10 osób w każdej z trzech kategorii; wybrane prace zostaną następnie przekazane do oceny zewnętrznemu jury. Jury składające się z ekspertów w dziedzinie komunikacji na temat środowiska z całej Europy wytypuje zwycięzcę w każdej kategorii.

W przypadku Public's Choice Award, prace finalistów wybranych przez komisję selekcyjną EEA zostaną poddane pod głosowanie publiczne w dniach 15 października - 15 listopada 2013 r.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyborze ich pracy drogą emailową, w związku z czym bardzo ważne jest podanie prawidłowych danych kontaktowych. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w grudniu 2013 r.

Harmonogram

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Ogłoszenie listy finalistów

Rozpoczęcie głosowania publicznego

Zakończenie głosowania publicznego

Ogłoszenie zwycięzców

1 czerwca 2013

30 września 2013

15 października 2013

15 października 2013

15 listopada 2013

16 grudnia 2013

Linki

Permalinks

Geographic coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: waste, public outreach
Akcje Dokumentu