EEAs aktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 22.04.2016
Formålet med EEAs vurderinger om avfall og materialressurser er å støtte utviklingen av politikk som sikrer bærekraftig forbruk og produksjon, herunder gjennomføring av tematiske strategier for bærekraftig bruk av naturressurser og forebygging og resirkulering av avfall. Aktivitetene omfatter overvåking og utvikling av indikatorer, evaluering av effekten av avfalls- og ressurspolitikk og identifikasjon av ”beste praksis”.

EEAs arbeid på området avfall og materialressurser omfatter:

EEAs gruppe for bærekraftig forbruk og produksjon leder arbeidet med avfall og materialressurser. Aktiviteter gjennomføres i samarbeid med Europeisk emnesenter for bærekraftig forbruk og produksjon (ETC/SCP) og i samarbeid med EEAs nettverk av land (Eionet). Eurostat samler inn data om avfall, og fra 2008 vil det være vert for miljødatasentre om ressurser, produkter og avfall.

 

Dokumenter handlinger