Turisme

Endre språk
utløpt
This content has been archived on 31.08.2016, reason: No more updates will be done

Det er store penger i turisme. Det er en av verdens største næringer, og i mange regioner er det her de største investeringene gjøres, og det er her vi finner de største arbeidsgiverne. Men selv om reiseliv slett ikke gir de samme assosiasjonene til fabrikkpiper som produksjonsindustrien gjør, er næringen ikke på noen måte gunstig for miljøet. Turismen produserer betydelige mengder forurensning og forbruker betydelige mengder naturressurser. Europa er verdens fremste reisemål og står derfor overfor betydelige utfordringer skal turistindustrien bli mer miljøvennlig. En av dem som vil dra størst fordeler av en mer bærekraftig turistindustri, er bransjen selv, for færre mennesker vil ønske å besøke et område hvor masseturismen har ødelagt landskapet og forurenset strendene. More

Key facts and messages

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100