neste
forrige
elementer

Miljøscenarier

Avfallsproduksjonen vokser i de fleste europeiske land og EU som en helhet, men med et lavere tempo enn økonomien. I henhold til en nylig rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) er det imidlertid ingen tegn til at det overordnede målet om en reduksjon av den totale produksjonen av avfall er i nærheten av å bli oppnådd. Rapportens funn fremhever muligheter for mer effektivt forebygging av avfall, med særlig fokus på tekstiler.

Luftforurensning fortsatte å forårsake en betydelig byrde av for tidlig død og sykdom i Europa i 2019. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at forbedring av luftkvaliteten til de nivåene som nylig ble anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO), kunne forhindre mer enn halvparten av de for tidlige dødsfallene forårsaket av eksponering for fint svevestøv.

Bla katalog

Dokumenter handlinger