Befolkning og økonomi – innledning

Side utløpt Sist endret 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: A new version has been published

Det blir for enkelt å sette likhetstegn mellom befolkningsvekst eller økonomisk vekst og miljøskade. Virkeligheten er noe mer kompleks, noe materialet i denne delen vil vise.

Det som er klart, er at den veksten man i dag har i økonomien og i befolkningen, øker miljøproblemene, ettersom verken økonomien eller befolkningens størrelse er ”frikoplet” fra miljøskade.

Det behøver imidlertid ikke å være slik. Hvis f.eks. befolkningsveksten ble fulgt av en tendens i retning av færre, men større, husstander, ville miljøbelastningene fra husholdningene ganske sikkert gå ned. Dessverre peker Europas demografiske trender i motsatt retning: Antallet husstander øker faktisk raskere enn befolkningen sett under ett, da familiene får færre medlemmer og antallet enmannshusholdninger øker.

På samme måte er produksjonsveksten i mange sektorer fortsatt tett knyttet til økt energi- og ressursforbruk og mer forurensning. Det finnes imidlertid mange eksempler på at økonomien kan ”frikoples” fra miljøet, og på endringer i forbruksmønstrene. Rapporter i denne delen dokumenterer disse trendene.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100