Politisk kontekst

Endre språk
Side utløpt Sist endret 08.09.2016
Topics: ,
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Siden 2002 har et overordnet miljøstøydirektiv dannet et felles utgangspunkt for å håndtere støy i hele Den europeiske union. Målet med direktivet er å unngå, forebygge eller redusere de skadelige effektene av støyeksponering.

Støy fra kjøretøy og maskiner har vært regulert i EU i flere tiår. Reguleringen av menneskets eksponering for støy ble imidlertid først utviklet i 1990-årene. Det europeiske fellesskaps 6. miljøhandlingsprogram for 2002–2012 har som mål å oppnå en  ”… vesentlig reduksjon av antall mennesker som jevnlig utsettes for langsiktige gjennomsnittsnivåer av støy, spesielt fra trafikk, som i henhold til vitenskapelige studer har skadelige effekter på folkehelsen…”.

Samme år ble miljøstøydirektivet vedtatt. Det danner et felles utgangspunkt for å håndtere støy i hele EU. Medlemsstatene skal kartlegge støy i utpekte problemområder og utarbeide handlingsplaner for disse. De enkelte landene skal også informere allmennheten og Kommisjonen om disse aktivitetene. Problemområdene ligger rundt større tettsteder og byer og langs hovedveier, jernbaner og flyplasser.

Støyeksponering er også integrert i annen EU-politikk som den tematiske strategien for bymiljø, den felles transportpolitikk og strategien for bærekraftig utvikling.

I 2004 publiserte Kommisjonen en oversikt over alle relevante europeiske lover og standarder om støyutslipp.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100