EEAs aktiviteter

Endre språk
Side utløpt Sist endret 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
EEAs arbeid er hovedsakelig forbundet med miljøstøydirektivet. Byrået støtter Europakommisjonen med behandling av støydata så vel som med vurderinger av støyeksponering.

Flere datastrømmer skal rapporteres i henhold til miljøstøydirektivet. I begynnelsen av 2007 bisto EEA Kommisjonen i utarbeidingen av et forslag om en elektronisk rapporteringsmekanisme som harmoniserte med EEAs rapporteringssystem. Informasjonen rapportert av medlemsstatene så langt er gjennomgått av EEA og er tilgjengelig på Kommisjonens CIRCA-nettsted.

I 2001 publiserte EEA en første beregning av antall mennesker som er eksponert for trafikkstøy. Denne indikatoren ble utarbeidet under EEAs transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM).

Den neste vurderingen av støyeksponering vil være basert på informasjonen innrapportert av medlemsstatene på slutten av 2007 under miljøstøydirektivet. Dette vil være første gangen land rapporterer om eksponering for enkelte støynivåer. I henhold til direktivet skal Kommisjonen opprette en database med den innrapporterte informasjonen. EEA støtter dette arbeidet.

EEA leder EUs arbeidsgruppe for vurdering av støyeksponering (WG AEN), som har utarbeidet en veiledning til kartlegging av støy under miljøstøydirektivet. EEA samarbeider tett med Europeiske emnesenter for arealbruk og romlig informasjon og med EEAs nettverk av land (Eionet).

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100