neste
forrige
elementer

Jordens naturressurser er av vital betydning for at mennesket skal overleve og utvikle seg. Noen av disse ressursene, f.eks. mineraler, arter og habitater, finnes bare i begrensede mengder. Når de er utryddet eller ødelagt, er de borte for alltid. Andre, som luft, vann og skog, er fornybare – selv om vi generelt stoler på at jordens naturlige systemer sørger for gjenvekst og fornyelse og renser dem for oss. Selv om mange effekter av overforbruk merkes lokalt, vil økende innbyrdes avhengighet mellom nasjoner og internasjonal handel gjøre forvaltningen av naturressursene til en global sak.

Denne delen tar for seg naturressursene, drøfter om vi behandler dem på en bærekraftig måte, og undersøker i hvilken grad nye teknologier og tilnærmingsmåter vil kunne bidra til å utnytte dem bedre.

Permalinks

Dokumenter handlinger