neste
forrige
elementer

Industri

I dag publiserer EU-kommisjonen sin første Zero Pollution Monitoring and Outlook-rapport, som er et veikart til renere luft, vann og jordsmonn. Kommisjonens rapport, sammen med Det europeiske miljøbyråets overvåkingsvurdering, viser at EUs politikk har bidratt til å redusere luftforurensning så vel som forurensning fra plantevernmidler. Men på andre områder som skadelig støy, næringsforurensning og kommunalt avfall, vedvarer problemene. Resultatene viser at det totalt sett er nødvendig med mye strengere tiltak hvis EU skal nå nullforurensningsmålene i 2030, ved å vedta nye antiforurensningslover og å implementere de eksisterende bedre.

Bla katalog

Dokumenter handlinger