neste
forrige
elementer

Miljø og helse

Luftforurensning er et alvorlig problem i mange byer i Europa og utgjør en reell helserisiko. I dag lanserte Det europeiske miljøbyrået (EEA) kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer. Her kan du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært de siste to årene i byen der du bor, og sammenligne den med andre byer i Europa.

Bedre luftkvalitet har ført til langt færre for tidlige dødsfall de ti siste årene i Europa. De siste offisielle dataene fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser imidlertid at nesten alle europeere fortsatt plages av luftforurensning, og at det er ca. 400 000 premature dødsfall på kontinentet som følge av det.

Hva er forurensning, og hvordan påvirker det menneskene og miljøet? I Europa blir det iverksatt tiltak for å redusere forurensningen, og som et ledd i “Europeisk grønn giv” fremmer Europakommisjonen en ambisjon om et forurensningsfritt Europa. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som offentliggjøres i dag, ser nærmere på forurensningsutfordringen i Europa fra ulike vinkler og på mulighetene for å rydde opp i og forebygge forurensning.

Bla katalog

Dokumenter handlinger