Fiskerier

Endre språk
utløpt
This content has been archived on 31.08.2016, reason: No more updates will be done

Europas fiskeflåte lider av kritisk overkapasitet. Overfiske kan ha alvorlige konsekvenser for hele det marine miljø. Visse tråleteknikker kan f.eks. skade de særdeles viktige habitatene på havbunnen. I den andre enden av næringskjeden vil sjøfugl, sel, hval og andre havpattedyr miste sitt næringsgrunnlag. More

Key facts and messages

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100