Energipolitisk kontekst

Endre språk
Side Sist endret 22.04.2016
Politiske hendelser i de senere år har ført til et skifte i politisk fokus mot miljømessig bærekraft, konkurransekraft og energiforsyningssikkerhet. Den pågående offentlige debatten om fornybare energikilder, nye teknologier, energieffektivitet, klimagassutslipp og klimaendringer har også plassert energi øverst på den politiske agendaen, både i Europa og globalt.

I januar 2007 la Europakommisjonen fram en integrert energi- og klimaendringspakke for å kutte klimagassutslippene. Målet med energipakken var å etablere en ny energipolitikk for Europa for å bekjempe klimaendringer og fremme EUs energisikkerhet og konkurransekraft.

Pakken er basert på tre hovedpilarer:

  • Et reelt indre energimarked. Målet er å gi energibrukerne reelle valg og utløse de enorme investeringene som trengs på energiområdet. Siden 1. juli 2007 har alle innbyggerne i Europa fritt kunnet velge elektrisitets- og gassleverandør. Europakommisjonen må sikre rettferdig og dynamisk konkurranse i alle medlemsstatene.
  • Framskynde overgangen til lavkarbonenergi. Målet er å opprettholde EUs posisjon som verdensleder innenfor fornybar energi ved å foreslå at innen 2020 skal minst 20 % av EUs energibehov dekkes av fornybare energikilder.
  • Energieffektivitet. Målet er å spare 20 % av det primære energiforbruket innen 2020 – og er en gjentakelse av en av Kommisjonens tidligere målsettinger. Kommisjonen foreslår også økt bruk av drivstofføkonomiske kjøretøy til transport, tøffere standarder for og bedre merking av husholdningsapparater, bedre energiytelse i eksisterende bygg i EU og mer effektiv produksjon, overføring og distribusjon av varme og elektrisitet.

I mars 2007 vedtok Det europeiske råd de fleste av disse forslagene og ble enige om tiltak for å utvikle en bærekraftig, integrert klima- og energipolitikk i Europa. Politikken som ble resultatet av dette, søker å oppnå følgende tre målsettinger:

  • øke forsyningssikkerheten
  • sikre konkurransekraften i europeiske økonomier og tilgjengeligheten av rimelig energi
  • fremme miljømessig bærekraft og bekjempe klimaendringene

For å oppfylle disse målsettingene vedtok Det europeiske råd i mars 2007 en omfattende energihandlingsplan for perioden 2007–2009, som består av prioriterte tiltak på følgende områder: et indre marked for gass og elektrisitet, forsyningssikkerhet, internasjonal energipolitikk, energieffektivisering og fornybar energi samt energiteknologier.

I januar 2008 presenterte Europakommisjonen flere forslag for å bekjempe klimaendringene og fremme fornybar energi, med mål som medlemsstatene er juridisk forpliktet til å oppfylle.

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100